Brannbeskyttelse av betong

brannsikring-av-beton.jpgBetong har i mange år vært et av de mest benyttede byggematerialer. De fleste betongkonstruksjoner må oppfylle krav til brannmotstand og bæreevne. Ved ombygginger og bruksendringer kan det være nødvendig å oppgradere konstruksjonens brannmotstand.

Les om fordelene med CONLIT Brannsikring

Det er av største betydning for oss å sikre at CONLIT produkter og tilbehør lever opp til gjeldende internasjonale krav og standarder. Samtidig skal CONLIT systemet være enkelt og monteringsvennlig.

Velg konstruksjonstype for brannbeskyttelse av betong

Velg den aktuelle konstruksjon for brannbeskyttelse av betong. Når det er gjort, får du all den informasjonen du trenger om den valgte konstruksjonen.

Hold også øye med de andre fanebladene i toppen som gir deg snarveier til produkter, branndokumentasjon og veiledninger som er relevante for den aktuelle konstruksjon.