Brannbeskyttelse av stål

Selv om stål er mye brukt som byggemateriale har det dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer. Stålets bærekapasitet halveres ved ca. 500 °C, en temperatur som oppstår allerede etter 7 minutter ved en standard brannutvikling.

Les om fordelene med CONLIT Brannsikring

Dersom stålkonstruksjonen brannbeskyttes med CONLIT vil en ukontrollert temperaturstigning i selve stålet forhindres og kravene til brannklassifisering tilfredsstilles.

  Brannbeskyttelse av stål med CONLIT Brannsikring

CONLIT systemene har vist seg å være meget monteringseffektive. Totalt tidsforbruk reduseres, og gir et meget godt og rentabelt økonomisk resultat.

For å utføre en optimal dimensjonering av en brannisolert stålkonstruksjon bør det foretas en analyse av Am/V-forholdet allerede ved dimensjonering av stålet.

Det er to forhold som har stor innvirkning på isolasjonstykkelsen:

  • Nødvendig isolasjonstykkelse blir mindre jo mindre del av profilen som er eksponert.
  • Nødvendig isolasjonstykkelse blir mindre desto kraftigere stålprofil som benyttes. (En liten økning på stålvolumet kan gi store utslag på Am/V-forholdet.) Nødvendig brannbeskyttelse er avhengig av forholdet mellom Am (branneksponert areal), V (volum stål) og den kritiske ståltemperaturen. Basert på dette velges isolasjonstykkelsen fra tabellene som finnes på klaffene i omslaget. Nødvendig isolasjonstykkelse kan også enkelt beregnes med CONLIT dimensjoneringsprogram.

Velg konstruksjonstype for brannbeskyttelse av stål

Velg den aktuelle konstruksjon for brannbeskyttelse av stål. Når det er gjort, får du all den informasjonen du trenger om den valgte konstruksjonen.

Hold også øye med de andre fanebladene i toppen som gir deg snarveier til produkter, branndokumentasjon og veiledninger som er relevante for den aktuelle konstruksjon.