Brannbeskyttelse av ventilasjonskanaler

Rør- og kabelgjennomføringer ender ofte som bygningens akilleshæl i forhold til å holde en brann isolert. Med CONLIT Brannsikringssystem løser vi det problemet. Konsernet ROCKWOOL leverer komplette systemløsninger, hvor de enkelte produkter supplerer hverandre.

Les om fordelene med CONLIT Brannsikring

CONLIT rør- og kabelgjennomføringssystem er omfattende,og kan løse de fleste oppgaver. Det gjelder både til tunge og lette vegger, til forborede hull og til større, mer komplekse oppgaver.

  brannbeskyttelse-av-ventilasjonskanaler.jpg

Velg konstruksjonstype

Velg den aktuelle konstruksjon for brannbeskyttelse av ventilasjonskanaler. Når det er gjort, får du all den informasjonen du trenger om den valgte konstruksjonen.

Hold også øye med de andre fanebladene i toppen som gir deg snarveier til produkter, branndokumentasjon og veiledninger som er relevante for den aktuelle konstruksjon.