System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Etasjeskillere generelt

Konstruksjonsprinsipper

De viktigste kravene til en etasjeskiller foruten bæreevne, vil være de lyd- og branntekniske egenskapene.Vi skiller mellom lette og tunge etasjeskiller. Lette etasjeskiller er bygd opp av massive trebjelker eller I-bjelker. Tunge etasjeskillere kan være av betong, lettklinker eller porebetong.

For boliger settes det strenge krav til lydgjennomgang. For lette etasjeskillere betyr dette tiltak både over og under skillet for å oppfylle lydkravene. Tunge etasjeskillere har som regel gode luftlydverdier, men må forbedres på gjennomgang av trinnlyd.

 

Lyd

Hvordan oppfatter øret ulike lydreduksjoner?

1 dB - en endring som så vidt kan høres.
3 dB - en endring som tydelig kan høres. Tilsvarer en endring på 20 %.
6 dB - en endring som tilsvarer 35 %.
9 dB - en endring som tilsvarer 50 % av subjektivt oppfattet høreinntrykk

Trinnlyd (L´n,w)
Dette er støy fra tråkking, banking o.l. som overføres i konstruksjonen. Trinnlydnivået måles som en absoluttverdi i rommet, samtidig som et standardisert hammerverk banker på etasjeskilleren over. Jo lavere L´n,w-verdi, jo bedre er trinnlydisolasjonen.

Ln,w = laboratoriemålt veid lydreduksjonstall
L'n,w = feltmålt veid lydreduksjonstall.

Laboratoriemålte verdier vil normalt være 4 -5 dB bedre enn feltmålte verdier for samme konstruksjon.

1094.gif

Luftlyd (R´w)
Dette er lyd som brer seg i luft fra lydkilder som f.eks. musikkanlegg, stemmer o.l. Luftlydverdien (R´w) angir hvor mye konstruksjonen demper støyen fra naborommet. Jo høyere R´w-verdi, jo bedre er luftlydisolasjonen.

Laboratoriemålte verdier vil normalt være 4 -5 dB bedre enn feltmålte verdier for samme konstruksjon.

1095.gif

 

 

   

Brann

En etasjeskiller vil som regel være både bærende og brannskillende (REI).

AS Rockwool har branntestet og dokumentert mange ulike typer av konstruksjoner. Bæreevnen er i tillegg dimensjonert og kontrollert for alle etasjeskillene av tre etter NS 3470-2.

Rockwool steinulls gode brannbeskyttende egenskaper bidrar til flere fordeler i en etasjeskiller:

Bæreevne (R)
Rockwool steinull beskytter sidene av bjelken slik at forkulling bare skjer fra kortsiden, og reduksjon av bæreevnen skjer derfor sakte.

Rockwool steinull som er festet på undersiden av for eksempel betongkonstruksjoner vil kunne beskytte denne mot avskalling og frilegging av armering. Kostbare reparasjoner på grunn av brannskader kan da unngås.

Temperatur (I)
Rockwool steinull reduserer temperaturgjennomgangen i etasjeskilleren og utsetter tidspunktet for antennelse og videre brannspredning.

Tetthet (E)
Rockwool steinull beskytter kledning på ueksponert side slik at det ikke oppstår sprekker eller huller i denne, og forlenger dermed tidspunktet for når røykgasser sprer seg videre.

1100.gif

Branntest som viser hvor godt Rockwool steinull beskytter bærende konstruksjoner

Hva er en kuldebro?


En kuldebro er en del av omsluttende konstruksjon der den ellers ensartede varmemotstanden endres betydelig av en eller flere av punktene nedenfor:

  • a) hel eller delvis gjennomtrengning av den omsluttende konstruksjonen av materialer med høyere varmekonduktivitet

  • b) en endring av konstruksjonens tykkelse

  • c) en forskjell mellom innvendig og utvendig areal, som ved overganger mellom vegg/gulv/tak

 

For ytterligere informasjon om kuldebroer henvises til Sintefs prosjektrapport nr 25

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)