System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lette etasjeskillere

Viktige faktorer

 

Hvor stor reduksjon i luftlyd og trinnlyd man kan få i et lett trebjelkelag er avhengig av en rekke faktorer.

Overgulv
Overgulvets egenskaper har betydning for lydreduksjonen, og det skal også virke trykkfordelende.

Flytende sjikt
Rockwool Trinnlydplate i 20 mm tykkelse gir et mykt sjikt som reduserer overføring av lyd.

Undergulv
Et luftåpnet undergulv lagt med spaltegulv eller slissegulv over bjelkene gir større lydreduksjon enn et tett undergulv.

Bjelker
Bjelkelag med høy stivhet gir større lydreduksjon.

Lydbøylehimling
For å oppnå god lydreduksjon må himlingen være vibrasjonsisolert fra bjelkelaget ved hjelp av lydbøyler. Himlingen bør bestå av to lag plater av gips, trefiber eller spon. Trepanel bør komme i tillegg dersom best mulig lydisolasjon ønskes.

Lydlekkasjer
Alle fuger og sprekker må tettes med elastisk fugemasse mot en bunnfyllingslist.

Lydbroer
Faste forbindelser vil gi store lydoverføringer, spesielt trinnlyd.

Tekniske installasjoner
Etasjeskillerens luftlydisolasjon vil forringes ved gjennomføring av tekniske installasjoner.

Hulrom
For å dempe resonansvirkninger i hulrommet benyttes Rockwool Flexi A-plate. Det er en fordel å fylle hele hulrommet (også av brannhensyn). Dersom det blåses inn Rockwool granulat skal dette ikke blåses for hardt slik at det oppstår kobling mellom platesidene. Hulrommets høyde er også avgjørende.

Flytende gulv og lydbøylehimling

Lydbøylehimling

Isolasjon legges mellom bjelkene. Lekter min. 30x48 mm med cc-avstand 600 mm legges på tvers av bjelkelaget. Lydbøylene festes med avstand på 1200 mm langs lekten (dvs. annenhver bjelke) og forskjøvet overfor hverandre for å få best mulig lastfordeling. To platelag skrus til lektene. Platelagene skal ligge med forskutte skjøter og ikke limes til hverandre. Hver bøyle skal ha opp mot ca. 20 kg i belastning for å fungere optimalt.

 1101.jpg

Type

Tykkelse mm

Flatvekt, kg./m2

Gips

13

10

Spon

12

8

Trefiber

11

9.5

Trepanel

15

7.5

Typer av lydbøyler
1. Type B for innfesting på siden av trebjelker
2. Type F for innfesting på siden av I-bjelker
3. Type D for innfesting under eksisterende trebjelkelag eller tungt etasjeskille.

1102.jpg

Flytende gulv

Over bjelkelaget legges et spaltegulv (22x98 mm bord med 20 mm åpninger) eller et slissegulv (18 mm). 20 mm Rockwool Trinnlydplater legges ut tett inntil hverandre og i forbandt. Gulvet skal randopplagres på en kantunderstøttelse. Over det flytende sjiktet legges ett eller to lag med trykkfordelende plater av for eksempel spon, trefiber eller gulvgips. Minst ett av lagene bør kunne limes i not og fjær. Platelagene skal ikke limes eller skrus til hverandre.

 

Ulike løsninger for flytende gulv1163.jpg

Plategulv med belegg
1. Gulvbelegg
2. 22 mm sponplate
3. 13 mm gulvgipsplate
4. 20 mm Rockwool Trinnlydplate

Plategulv med parkett1164.jpg

1. 15 mm parkett

2. Ullpapp

3. 22 mm sponplate

4. 20 mm Rockwool Trinnlydplate

 

Støpt gulv med parkett1166.jpg
1. 15 mm parkett(alternativt gulvbelegg
   eller fliser)
2. 3 mm parkettunderlag
3. 50-80 mm armert påstøp
4. 0,2 mm plastfolie
5. 50 mm Rockwool Støpeplate Pluss,
    Tung plate 150 eller Trinnlydplate

Detaljer
En trelekt av for eksempel 19x73 mm legges i randsonen som kantunderstøttelse for overgulvet for å hindre for stor nedbøyning i gulvet ut mot vegger og hjørner. Lekter og platelag legges med 10 mm klaring mot vegg, og spalten fuges med elastisk fugemasse mot en bunnfyllingslist. Ved tunge faste innredninger bør det legges inn lekter under disse.

1103.jpg

Kantunderstøttelse
1. 20 mm Rockwool Trinnlydplate
2. Kantunderstøttelse 19 x 73 mm lekt
3. Fugemasse og bunnfyllingslist
4. Platelag

 

 

 

 

 1104.jpg

Overgang mot yttervegg av tre
1. Lydbøyle type B
2. Lekt 30x48 mm
3. To platelag
4. Fugemasse og bunnfyllingslist

 

 

 

 

Detaljen viser overgang mellom etasjeskille og lett innvendig bærevegg. For å redusere lydoverføring er det viktig at veggen har to platelag på hver side og at hulrommet fylles med Rockwool Flexi A-plate. Økt stivhet i stenderne vil også redusere lydoverføringen

Overgang mot lett bærevegg1105.jpg
1. Platelag
2. 20 mm Rockwool Trinnlydplate
3. Spaltegulv eller slissegulv
4. Rockwool Flexi A-plate
5. Lydbøyle type B
6. To lag kledning
7. Fugemasse og bunnfyllingslist

 

 

Tegningen viser detaljer rundt overgang mellom ulike boenheter med dobbel skillevegg og trebjelkelag med lydbøyler.1107.jpg

Overgang mot dobbel lydvegg
1.Dobbel lydvegg
2.Etasjeskiller med lydbøyle type B

 

 

Lyd

Lett trebjelkelag
Lydverdier for lette trebjelkelag med flytende gulv og/eller lydbøylehimling.

1109.gif

Lyd
*Det forutsettes undergulv med spalte eller slissegulv ved flytende gulv, samt
to platelag i himling. Lydverdiene vil være de samme for I-bjelker som massive
bjelker.

Eldre trebjelkelag
Lydverdier for eldre trebjelkelag med stubbeloft og med flytende gulv og/eller
lydbøylehimling.

1110.gif

 

Bærende og brannskillende etasjeskillere

B30 (REI 30) Enkelt trebjelkelag
Basiskonstruksjon med 30 min. brannmotstand som kan bygges ut avhengig av ønsket lydkrav. Ikke krav om ekstra sikring av Flexi A-platen.

 1. 22 mm sponplate

 2. 48x198 mm trebjelker cc 600 mm

 3. 200 mm Rockwool Flexi A-plate

 4. 4.Fritt valg av kledning.

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.18

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann

C 18

C 24

 C 30

4,7

6,2

7,8

 1111.gif

B30 (REI 30) Enkelt trebjelkelag

Basiskonstruksjon med 30 min. brannmotstand som kan bygges ut avhengig av ønsket lydkrav.

 1. Gulv

 2. Trebjelker i dimensjoner iht tabell

 3. Rockwool Flexi A-plate med tykkelse lik bjelkehøyde

 4. Trelekter 23x48 mm cc 400 mm

 5. 13 mm gipsplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.48

 

 

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann

Bjelke (mm) C18 C24 C30
36x198 3,4 4,6 5,7

36x250

5,9 7,9 9,8
36x300 9,1 12,1 15,1
48x198 4,8 6,4 8,0
48x250 8,2 10,9 13,6
48x300 12,5 16,6 20,8
 1167.gif

 Bærende og brannskillende etasjeskillere

 

B60 (REI 60) Enkelt trebjelkelag

Basiskonstruksjon med 60 min. brannmotstand som kan bygges ut avhengig av ønsket lydkrav.

 1. Gulv

 2. Trebjelker i dimensjoner iht tabell

 3. Rockwool Flexi A-plate med tykkelse lik bjelkehøyde

 4. Trelekter 23x48 mm cc 400 mm

 5. 13 mm gipsplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.49

 


Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann
Bjelke (mm) C18 C24 C30

36x250

3,3 4,5 5,6
36x300 5,8 7,7 9,7
48x250 5,0 6,7 8,3
48x300 8,4 11,3 14,1
 Figur D13.gif

B60 (REI 60) Trebjelkelag med lydbøylehimling
Løsning med lydbøylehimling og to lag gips. Flytende gulv kan legges på oversiden for å oppnå ønsket lydkrav.

 1. 22 mm sponplate (Orkla Gulv)

 2. Trebjelker 48x198 mm

 3. 150 mm Rockwool Flexi A-plate

 4. Rockwool Lydbøyle Type B

 5. Ståltråd Ø 1,25 mm

 6. Trelekter 30x48 mm cc 600 mm

 7. To lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.24


Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann

C 18

C 24

 C 30

3,5

 4,7

 5,8

 Figur D14.jpg

 

B60 (REI 60) Trebjelkelag med lydbøylehimling
Løsning med lydbøylehimling og to lag sponplate. Flytende gulv kan legges på oversiden for å oppnå ønsket lydkrav.

 1. 22 mm sponplate (Orkla Gulv)

 2. Trebjelker 48x198 mm

 3. 150 mm Rockwool Flexi A-plate

 4. Rockwool Lydbøyle Type B

 5. Ståltråd Ø 1,25 mm

 6. Trelekter 30x48 mm

 7. 12 mm Orkla Standard himling

 8. 12 mm Agnes Takess standard

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.23

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann

C 18

C 24

C 30

2,3

3,1

3,9

 Figur D15.jpg

B60 (REI 60) Enkelt trebjelkelag
Basiskonstruksjon med 60 min. brannmotstand som kan bygges ut avhengig av ønsket lydkrav.

 1. Gulv

 2. Trebjelker 48x198 mm

 3. 200 mm Rockwool Flexi A-plate

 4. Stålbånd 0,5x100 mm

 5. Trelekter 23x48 mm cc 400 mm

 6. 15 mm Norgips Brannplate/Gyproc Protect F

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.96

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann

C 18

C 24

C 30

2,6

3,4

4,3

Figur D16.gif 


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)