System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tunge etasjeskillere

Viktige faktorer

Hvor stor reduksjon i luftlyd og trinnlyd man kan få i tunge etasjeskiller er avhengig av en rekke faktorer.

Overgulv
På tunge etasjeskiller kan det velges lette flytende gulv eller en påstøp som vil gi bedre lyddemping.

Flytende sjikt
Et mykt dempesjikt i form av Rockwool Trinnlydplate i 20 mm eller 50 mm tykkelse reduserer overføring av lyd.

Lydbøylehimling
En lydbøylehimling vil også bidra til å redusere lydoverføringer i tunge etasjeskiller.

Hulldekker
Flytende gulv gir bedre trinnlyddempende egenskaper på hulldekker enn andre typer dekker.

Vekt
Reduksjon i luftlyd er tilnærmet proporsjonal med vekten på dekket.

Plastisolasjon
EPS eller lignende plastisolasjon må ikke brukes i lydkonstruksjoner på grunn sin av høye stivhet. I enkelte situasjoner kan de lydtekniske egenskapene til et dekke forverres.

Lydbroer
Ved påstøp på Trinnlydplaten er det viktig at det legges en folie på oversiden slik at det dempende sjiktet ikke blir punkter med gjennomgående støpemasse. Det må også legges en remse av Trinnlydplate i randsonen av påstøpen for unngå lydoverføring til vegger.

Flanketransmisjon
Lavest flanketransmisjon oppnås med dekker med lange spenn lagt opp på søyler og dragere. Lette skillevegger fylt med mineralull gir mindre flanketransmisjon enn massive skillevegger. Overgulv må brytes ved skillevegger for å unngå sideveis lydoverføringer.
 

Flytende gulv og lydbøylehimling


Flytende gulv

Dekket skal poretettes på toppen eller avrettes dersom det ikke er plant. Dekker av lettklinker kan beholdes åpent på oversiden dersom det poretettes på undersiden med to lag sandsparkling. 20 mm Rockwool Trinnlydplater legges ut tett inntil hverandre og i forbandt på dekket. Gulvet skal randopplagres på en kantunderstøttelse.

Over det flytende sjiktet legges to lag med trykkfordelende plater av for eksempel spon, trefiber eller gulvgips. Minst ett av lagene bør kunne limes i not og fjær. Platene skal ikke limes eller skrus til hverandre.

Det kan også benyttes 30 mm sparkelmasse over Trinnlydplatene. Ved påstøp med min. 50 mm betong, kan det benyttes 50 mm Rockwool i en trykkfast kvalitet som for eksempel Støpeplate Pluss, Markplate, Tung Plate 150 eller Trinnlydplate. Ved påstøp skal det benyttes en vanntett folie over isolasjonen. Ut mot vegger legges remser av Trinnlydplate som støpen går mot.Ved tunge faste innredninger bør det legges inn ekstra lekter under disse.


Lydbøylehimling
Lekter med bredde 48 mm og høyde min 30 mm settes opp med c/c-avstand 600 mm. Lydbøyle type D festes med avstand på 1200 mm langs lekten og forskjøvet i forhold til nabobøyle for å få best mulig lastfordeling. Det isoleres med min. 50 mm Flexi A-plate eller Lydplate mellom bøylene. Ved 30 mm lekter er det plass til 50 mm isolasjon. To platelag skrus til lektene. Platelagene skal ligge med forskutte skjøter og ikke limes til hverandre.

Betongdekke m/lyddata


Betongdekker kan utføres med flytende gulv med plater eller påstøp på oversiden. På undersiden kan det benyttes en lydbøylehimling. Tabellen under viser verdier for ulike kombinasjoner av lydreduserende løsninger.

 

1. Flytende gulv med plater
2. Påstøp/sparkelmasse
3. Betongdekke
4. Lydbøylehimling

1115.gif

 

Konstruksjon

 Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

 Luftlyd
R´w (felt)
dB

 Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

Luftlyd
R´w (felt)
dB 

 Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

Luftlyd
R´w (felt)
dB
 

 Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

 Luftlyd
R´w (felt)
dB

Basiskonstruksjon

160 mm  

180 mm  

200 mm  

220 mm  

A.

Rådekke

80

 53

 78

 54

75 

55 

72 

57 

B. 

Flytende gulv 1)med 20 mm RW Trinnlydplate 

 55-51

56-58

53-49 

57-59

50-46

58-60

≤47 

≥60 

C.

Lydbøylehimling
med to lag
himlingsplater 2) 

60-57

56-54

58-55

57-55 

55-52

58-56

52-49

60-58 

D. 

Flytende gulv 1) og
lydbøylehimling 

52-48

59-61

50-46 

≥60 

≤47

≥60 

≤45

≥60

E.

30 mm sparkelmasse
2) på 20 mm
RW Trinnlydplate 

54-52 

57-59 

52-50

58-60

49-47

59-61 

≤46

≥60

F.

50 mm påstøp ²) på

50 mm trykkfast

Rockwool steinull 3) 

50-49 

57-59

48-47 

58-60

≤46

59-61

≤44 

≥60 

 

Alle verdier forutsetter liten eller middels flanketransmisjon, samt følgende:

1) Flytende gulv: parkett på 3 mm parkettunderlag og min. ett platelag, eller trinnlyddempende belegg på to platelag.
2) På oversiden av dekket eller påstøpen er det forutsatt parkett eller belegg.
3) Rockwool Markplate, Tung Plate 150, Støpeplate Pluss eller Trinnlydplate.
 

Hulldekke m/lyddata


Hulldekke kan utføres som flytende gulv med plater eller påstøp på oversiden. På undersiden kan det benyttes en lydbøylehimling. Tabellen under viser verdier for ulike kombinasjoner av lydreduserende løsninger.

 

1. Flytende gulv med plater
2. Påstøp/sparkelmasse
3. Hulldekke
4. Lydbøylehimling

1116.gif

 

Konstruksjon

Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

Luftlyd
R´w (felt)
dB

Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

Luftlyd
R´w (felt)
dB

Trinnlyd
L´n,w (felt )
dB
 

Luftlyd
R´w (felt)
dB

Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB
  

Luftlyd
R´w (felt)
dB
 

Basiskonstruksjon
+ 10 mm avretting
 

200 + 10 mm  

220 + 10 mm

265 + 10 mm

290 + 10 mm

A.

Rådekke

82

52 

80

53

78

54

77 

55

B.

Flytende gulv 1)med 20 mm RW

Trinnlydplate 

55-51 

55-57 

53-49

56-58 

51-47 

57-59 

50-46 

58-60

C.

Lydbøylehimling
med to lag
himlingsplater 2)

59-55

58-56

57-53 

59-57

55-51 

57-55

54-50

58-56

D.

Flytende gulv1) og
lydbøylehimling

52-48 

≥60 

50-46 

≥60 

≤48 

≥60

≤47 

≥60

E.

30 mm sparkelmasse
2) på 20 mm
RW Trinnlydplate 

54-52

56-58

52-50 

57-59

50-48 

58-60 

49-47

59-61

F.

50 mm påstøp 2) på

50 mm trykkfast

Rockwool3)

51-50

56-58

49-48

57-59 

≤47 

58-60

≤47

59-61 

Alle verdier forutsetter liten eller middels flanketransmisjon, samt følgende:

1) Flytende gulv: parkett på 3 mm parkettunderlag og min. ett platelag, eller trinnlyddempende belegg på to platelag.
2) På oversiden av dekket eller påstøpen er det forutsatt parkett eller belegg.
3) Rockwool Markplate, Tung Plate 150, Støpeplate Pluss eller Trinnlydplate.

Lettklinkerelement m/lyddata


Lettklinkerelementer kan utføres som flytende gulv med plater eller påstøp på oversiden. På undersiden kan det benyttes en lydbøylehimling. Tabellen under viser verdier for ulike kombinasjoner av lydreduserende løsninger.


1. Flytende gulv med plater
2. Påstøp/sparkelmasse
3. Lettklinkerelement
4. Lydbøylehimling

1117.gif 

 

Konstruksjon

Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB

Luftlyd
R´w (felt)
dB

Trinnlyd
L´n,w (felt)
dB
 

Luftlyd
R´w (felt)
dB

Basiskonstruksjon
med slemming eller
30 mm avretting 4)

200 mm
+ slemming

250 mm
+ slemming

A.

Rådekke

83

50

82

51

B.

Flytende gulv 1)

med 20 mm RW

Trinnlydplate

58-54

53-55

57-53

54-56

C.

Lydbøylehimling

med to lag

himlingsplater 2)

63-60

54-56

62-59

55-57

D.

Flytende gulv 1) og

lydbøylehimling

55-51

59-61

54-50

60-62

E.

30 mm sparkelmasse

2) på 20 mm

RW Trinnlydplate

 57-55

54-56

56-54

55-57 

F.

50 mm påstøp 2) på

50 mm trykkfast

Rockwool 3) 

53-52 

54-56 

52-51 

55-57 

Alle verdier forutsetter liten eller middels flanketransmisjon, samt følgende:

1) Flytende gulv: parkett på 3 mm parkettunderlag og min. ett platelag, eller trinnlyddempende belegg på to platelag.
2) På oversiden av dekket eller påstøpen er det forutsatt parkett eller belegg.
3) Rockwool Markplate, Tung Plate 150, Støpeplate Pluss eller Trinnlydplate.
4) 30 mm avretting på dekket i stedet for slemming, vil gi 2 dB høyere luftlydverdier R´w, og 2 dB lavere trinnlydverdier L´n,w.

Brann


Betong og hulldekke

Betongdekke har ulik brannmotstand avhengig av overdekning på armering og tykkelse for dekket; se tabellen nedenfor. Dersom det brukes høyfast betong (> C55) eller betongen har et høyt fuktinnhold må risikoen for avskalling under brann vurderes.

Det er også mulig å oppgradere dekket til en høyere brannklasse ved å tilleggsisolere på undersiden. Dette bidrar til å forsinke temperaturstigningen i armeringen og på ueksponert side, samtidig som dekket er beskyttet mot avskalling.( Se neste side).

Brannteknisk dimensjonering av betongkonstruksjoner er angitt i tillegg B i NS 3473.

1118.gif

Platetykkelse og armeringsdybde.
 

Minste platetykkelse og minste armeringsdybde for de mest vanlige betongplater
(utdrag fra tabell B.8 og B.9 i NS 3473):

Brannmotstand i minutter  

30

60

90

120 

180 

240 

Platetykkelse d(mm) for fritt
opplagte og kontinuerlige plater
 

60 

80 

100 

120 

150 

175 

Armeringsdybde a(mm) for fritt

opplagte enveisplater

10 

20 

30 

40 

55 

65 

Armeringsdybde a(mm) for

kontinuerlige enveisplater 

10 

10 

15 

20 

30 

40 

Armeringsdybde a(mm) for fritt

opplagte toveisplater (ly/lx¡Ü1,5) 

10

10

15 

20 

30 

40 

Armeringsdybde a(mm) for fritt

opplagte toveisplater (ly/lx 

10

15 

20 

25 

40 

50 

Armeringsdybde a(mm) for

hulldekker 

25 

35 

45 

55 

70 

80 

For hulldekke kan effektiv tykkelse beregnes ved netto tverrsnitt av platen dividert med bredden.


Betong- og hulldekker oppgradert med Conlit

150/300 plater.

A 60 - A 240 (REI 60 - REI 240)

 


Betongkonstruksjoner isolert med Conlit 150/300

 

Det kan oppnås en klassifisering A60 - A240 (REI 60 - REI 120) avhengig av tykkelsen på Conlit 150/300 og armeringens overdekning. Conlit 150/300 gir tilleggsbeskyttelse i forhold til betong med 1:2,5. Betongdekke

 

2.Conlit Kleber / mekanisk festing

3.Conlit 150/300


Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.60

1153.jpg

Platen limes opp med Conlit Kleber og festes i tillegg mekanisk.

 

 

Nødvendig tykkelse på tilleggsisolering for å oppnå nødvendig brannklasse.

Tabellen på side 34 angir minimum armeringsdybde (a), og platetykkelse (d) for ulike dekker. I tillegg til ønsket brannklasse er dette de faktorene man må kjenne for å beregne nødvendig tykkelse på Conlitplatene.

Eksempel på utregning:
Dekket som skal oppgraderes:
Type dekke: Fritt opplagte enveisplater
Platetykkelse: 125 mm
Armeringsdybde: 30 mm
Ønsket brannklasse: REI 180

Ut fra tabellen på side 34 finnes følgende krav for brannklasse REI 180.
Platetykkelse: 150 mm
Armeringsdybde: 55 mm

I monteringsanvisning 8.60 finnes formlene for utregning av tykkelse på Conlit. Conlit har en brannbeskyttende effekt som konstruksjonsbetong i forhold 1:2,5. Dvs at 10 mm Conlit tilsvarer 25 mm betong.

1152.gif


Betongdekke oppgradert med Rockwool garasjehimlinger
Det finnes tre ulike standardløsninger for å isolere undersiden av dekket med garasjehimlinger. Alle de tre viste løsninger gir en oppgradering av brannmotstanden til dekket fra A60 (REI 60) til A120 (REI 120).
Selv om dekket er dimensjonert for riktig brannklasse i utgangspunket, vil løsningen kunne beskytte dekket mot skader dersom det skulle oppstå en bilbrann i garasjeanlegget.

Løsningen vil i tillegg være støydempende, samt ha en varmeisolerende effekt.Ved at dekket blir isolert på undersiden (den kalde siden) unngås kuldebroer og kondensproblemer.

Rockwool Flexi A-plate eller Stålstenderplate

Rockwool Akustikkplate eller Lydplate
Tykkelse mm

 

30

50

75 

100 

0

 

 

 

0,32 

100 

0,27

0,23

0,20

 

150 

0,20

0,18

0,16

 

170 

0,18

0,17

0,15

 

200 

0,16

0,15

 

 

220 

0,15

 

 

 

 

For hulldekke med isolasjonstykkelse opp til 120 mm kan U-verdien reduseres med 0,01 W/mK.

A120 (REI 120) Etasjeskiller type 1

Etasjeskillere av betong minimum A60 (REI 60) isolert med minimum 170 mm Flexi A-plate festet til underlaget med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett. Under Flexi A-platene monteres en separat himling med minimum 30 mm Rockwool Akustikkplate i Rockwools opphengssystem for garasjehimling.

170 mm Rockwool Flexi A-plate
2.30 mm Rockwool Akustikkplate

Branndokumentasjon: Monteringsanvisning 8.20

 

1154.jpg

A120 (REI 120) Etasjeskiller type 2

Etasjeskillere av betong minimum A60 (REI 60) isolert med minimum 75 mm Rockwool Lydplate festet til underlaget med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett. Under Lydplatene monteres en separat himling med minimum 30 mm Rockwool Akustikkplate i Rockwools opphengssystem for garasjehimling.

75 mm Rockwool Lydplate
30 mm Rockwool Akustikkplate

Branndokumentasjon Monteringsanvisning 8.21

 

1155.jpg

A120 (REI 120) Etasjeskiller type 3

Etasjeskillere av betong minimum A60 (REI 60) isolert med minimum 100 mm Rockwool Akustikkplate festet til underlaget med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett og med Rockwools opphengssystem for garasjehimling.

1.100 mm Rockwool Akustikkplate

Branndokumentasjon: Monteringsanvisning 8.22

1156.jpgPrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)