System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Funksjonsbeskrivelser

Funksjonsbeskrivelse NS 1.0 – Nybygg Stål

Bærende underlag av korrugerte stålplater med min. fall 1:40 (1,4°) 
U-verdi = 0.13 W/m2K


ns01_stål.jpgBruksområde
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av korrugerte stålplater, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

Funksjonsbeskrivelsen benyttes for bygninger med fall min. 1:40 (1,4°) og krav til U-verdi = 0,13 W/m2K. Jfr. endring i forskrift § 8-21 til plan- og bygningsloven 97.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Dersom det foretas andre materialvalg i forhold til de anviste, skal det dokumenteres at det eller disse har de samme tekniske spesifikasjoner og oppfyller de samme krav som de anviste, slik at forskriftenes funksjonskrav opprettholdes.

Konstruksjonsoppbygging_1_staal .jpgKonstruksjonsoppbygging
Består av korrugerte stålplater, 50 mm Rockwool®
Stålunderlagsplate Energy, dampsperre, 120 mm Rockwool® Stålunderlagsplate Energy, 100 mm Rockwool® HardRock Energy og takbelegg festet mekanisk til dekket.

Dampsperre
I denne konstruksjon vises dampsperren lagt over første lag isolasjon, slik at dampsperren beskyttes.
Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom. 
For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon
Som første lag legges 50 mm Rockwool Stålunderlagsplate tett sammen, deretter dampsperre. Over legges 120 mm Stålunderlagsplate. Som topplag legges 100 mm Hardrock Energy.
For å unngå vannansamlinger legges nødvendige motfallskiler eller TF-renneplater samt fallplater bak taklys.

Rockwool® isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162. 

Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel.

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

Rockwool takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg
Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie.
Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

• ICOPAL AS
•Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS
• Isola AS
• Isola Mestertekk SBS
• AS Hesselbergtak
• Eshaflex Top og Base SBS
• Euro-Tak AS
• Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

• Protan AS
• Protan SE
• Alkor Draka Nordic A/S
• Alkorplan 35076 (PVC-P)
• Sarnafil Nordic A/S
• Sarnafil S 328
 
Innfesting
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket.
Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004.
Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG
Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til Rockwool® Funksjonsbeskrivelse NS 1.0 med asfalt takbelegg.
 

Anbudstekst – TAKFOLIE
Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til Rockwool® Funksjonsbeskrivelse NS 1.0 med tak folie.
 

Anvisninger og ansvar
Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger.
Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.

Funksjonsbeskrivelse NS 1.1 – Nybygg Stål

Bærende underlag av korrugerte stålplater med min. fall 1:40 (1,4°). 
U-verdi = 0.10 W/m2K


ns01_stål.jpgBruksområde
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av korrugerte stålplater, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

Funksjonsbeskrivelsen benyttes for bygninger med fall min. 1:40. Anbefalt U-verdi = 0,10 W/m2K.
Denne U-verdi gir mulighet til teknisk bytte for et av bygningens øvrige krav til energitiltak.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Dersom det foretas andre materialvalg i forhold til de anviste, skal det dokumenteres at det eller disse har de samme tekniske spesifikasjoner og oppfyller de samme krav som de anviste, slik at forskriftenes funksjonskrav opprettholdes.


Konstr_opp_01.jpgKonstruksjonsoppbygging
Består av korrugerte stålplater, 50 mm Rockwool® Stålunderlagsplate, dampsperre, 180 mm Rockwool® Stålunderlagsplate, 120 mm Rockwool® Hardrock og takbelegg festet mekanisk til dekket.

Dampsperre
I denne konstruksjon vises dampsperren lagt over første lag isolasjon, slik at dampsperren beskyttes.
Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom. 
For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon
Som første lag legges 50 mm Rockwool Stålunderlagsplate tett sammen, deretter dampsperre. Over legges 180 mm Stålunderlagsplate og 120 mm Hardrock Energy.
For å unngå vannansamlinger legges nødvendige motfallskiler eller TF-renneplater samt fallplater bak taklys.

Rockwool® isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162. 

Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel.

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

Rockwool takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg
Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie.
Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

ICOPAL AS
• Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS
Isola AS
• Isola Mestertekk SBS
AS Hesselbergtak
• Eshaflex Top og Base SBS 
Euro-Tak AS
• Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

Protan AS
• Protan SE 
Alkor Draka Nordic A/S
• Alkorplan 35076 (PVC-P)
Sarnafil Nordic A/S
• Sarnafil S 328

Innfesting
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket.
Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004.
Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

NTG godkjente festemidler for asfalt takbelegg:

 

• SFS Intec

o         Teleskop Festebrikke TP 50

o         Iso-Fast Spike betongstift 4,8

o         SFS Betongskrue TI 6,3

o         Teleskop Festebrikke TH 42

o         SFS Betongskrue TIT 6,3

• K-Plast AB

o         Iso-Tak Festebrikke 45 og 75

o         Iso-Tak Betongstift 5,5

• EJOT Festesystem A/S

o         ECOTEK Festebrikke 45

o         ECOTEK Betongstift

 

NTG godkjente festemidler for PVC takfolier:

 

• SFS Intec

o         Teleskop Festebrikke TPD 50

o         Iso-Fast Spike betongstift 4,8

o         SFS Betongskrue TI 6,3

o         Teleskop Festebrikke TH 42

o         SFS Betongskrue TIT 6,3

• K-Plast AB

o         Iso-Tak Festebrikke 45 og 75

o         Iso-Tak Betongstift 5,5

• EJOT Festesystem A/S

o         ECOTEK Festebrikke 45

o         ECOTEK Betongstift

 

 

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG
Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til Rockwool® Funksjonsbeskrivelse NS 1.2 med asfalt takbelegg.

Anbudstekst – TAKFOLIE
Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til Rockwool® Funksjonsbeskrivelse NS 1.2 med tak folie.

Anvisninger og ansvar
Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger.
Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)