System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Generelt

Definisjon av flate tak

Flate tak er definert som tak med fall inntil 6º (1:10).
Taket skal ha tilstrekkelig fall slik at vannet renner av. Følgeskadene kan bli store hvis det oppstår lekkasje i et lavpunkt.
Byggforsk anbefaler et minstefall på 1:40.

Brannteknisk dokumentasjon

ROCKWOOL steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og kan tåle temperaturer på over 1000 °C uten å smelte.

Rockwool takprodukter for isolering av varme, kompakte tak er klassifisert som A2-s1,d0 etter det nye europeiske klassifiseringssystemet. Dette tilsvarer den gamle klassen ubrennbar. Produktene er en del av CE-merkeordningen i konsernet Rockwool, og samtidig underlagt frivillig tredjepartskontroll via Keymark-ordningen.

Nye EU-brannklasser

Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk dokumentasjon.

Den nye standarden omfatter nye betegnelser for bl.a. isolasjonsprodukters branntekniske egenskaper. Standarden inneholder 7 brannklasser, der byggematerialer klassifiseres i forhold til hvordan de oppfører seg ved brannpåvirkning (Reaction to fire).

ROCKWOOL isolasjon i kompakte, varme tak oppfyller kravene til klasse A ingen overtenning som vist i nedenstående tabell:

Nye EU-brannklasser (FLATE TAK)

Energiforbruk og U-verdikrav

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven fra 2007 setter krav til bygningens energi- og effektbehov. Gjennom strengere krav til U-verdi skal byggverk med installasjoner utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov.

Bygninger og rom i bygninger deles i fire kategorier, avhengig av tilsiktet innetemperatur i bygning eller rom. Alle Rockwool takprodukter er godkjent i isolasjonsklasse 38.


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)