System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

HardRock Energy®

1-lags isolasjonsløsning

Ved fall i konstruksjonen benyttes jevntykk isolasjon.

 
1126.jpg 

Hardrock
Ved 1-lags isolering benyttes alltid Hardrock som er en trykksterk plate dimensjonert for gangbelastning. Platen er bygget opp av to sjikt med forskjellige densiteter. Toppsjiktet er hardt, slik at punktlasten blir fordelt i det noe mykere undersjiktet og tilpasser seg små ujevnheter i underlaget. Ved krav til U-verdi 0,20 på tak tilfredsstilles dette med Hardrock i 180 mm tykkelse, mens 120 mm tykkelse tilfredsstiller U-verdi 0,30. Hardrock benyttes som 1-lagsløsning på underlag av stål, betong, lettbetong eller tre.

TF Plate
Rockwool TF Plate benyttes der det ønskes en 30 mm plate som er dimensjonert for gangtrafikk. TF Plate har samme densitet gjennom hele tverrsnittet.

Hardrock og TF Plate festes mekanisk til underlaget eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 100 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning. TF Plate og Hardrock 50 mm kan i tillegg klebes i varm asfalt.

 

2-lags isolering

For å oppnå tykkere isolasjonsløsninger benyttes en trykkfordelende Hardrock plate i kombinasjon med Stålunderlag Energy

 
1128.jpg  

Stålunderlag Energy

Stålunderlag Energy benyttes i kombinasjon med en trykkfordelende Hardrock plate i tykkelser tilpasset isolasjonskravet. Stålunderlag Energy er en oppgradert, homogen takplate med forbedret trykkfasthet (30 KPa). Produktet er dimensjonert for å tåle nødvendig flatelast. I kombinasjon med Hardrock oppnås en meget trykksterk løsning ved normal belastning.

Ved krav til U-verdi 0,15 på tak kreves 250 mm isolasjon på underlag av betong, stål og tre. Med Hardrock produktene løses denne med f.eks. 180 mm Hardrock i kombinasjon med 70 mm Stålunderlag Energy

Ved båndtekking kan Stålunderlag Energy brukes som 1-lagsløsning.

Systemet festes mekanisk eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning.
  

 

Avrettingsplate

1130.jpg

Rockwool Avrettingsplate benyttes som utjevningssjikt ved rehabilitering av eksisterende tettesjikt. Platen tar opp mindre ujevnheter og sprekker i det gamle takbelegget og reduserer forarbeidet.

På grunn av platens glidesjiktfunksjon elimineres bevegelsene mellom den eksisterende og den nye tekkingen. Platene er belagt med glassfiberduk og leveres i 20 mm tykkelse med format 1200 x 2000 mm. Avrettingsplaten festes mekanisk til underlaget.

Staver

Lydabsorpsjonsstav

Rockwool Lydabsorpsjonsstav benyttes i perforerte stålplater for akustisk regulering i underliggende lokaler. Stavene formskjæres av lett Rockwool bygningsisolasjon til de ulike stålplatetypene.

Brannseksjoneringsstav

Rockwool Brannseksjoneringsstav benyttes til brannseksjonering i korrugerte stålplatetak i de områdene hvor brennbar isolasjon erstattes av ubrennbar for å hindre at branngassene sprer seg via rillene fra en seksjon til neste. Stavene skjæres av en tung trykkfast plate til de ulike stålplatetypene.

1132.jpg
 

Min. tykkelse Hardrock® på stålplater

Følgende forudsetninger gjelder:
Oppleggsflaten (b) skal være minst 30% av den totale takflaten og minimum 35 mm bred. 

a < mm:

100 150 180 200 240 300 350 400 450

Total isolasjonstykkelse

50 80 100 120 150 180 240 300 360


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)