System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

HardRock Energy Systemtak - Flate tak

Anbefalte løsning

Denne konstruksjonsbeskrivelsen viser oppbygging av en takkonstruksjon bestående av stålunderlag, dampsperre, takisolasjon og takpapp eller takfolie.

Eksempel på energieffektiv takisolering av stålunderlag:  

stålplateunderlag.jpg

1. HardRock Energy     120 mm
2. Stålunderlag Energy 120 mm
3. Stålunderlag Energy 120 mm
   Totalt 360 mm

U-verdi: 0,10 W/m2KPrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)