System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Hardrock TakfallSystem

Generelt

Hardrock Takfall er et isolasjonssystem bestående av skårne tunge plater for oppbygging av standard fall 1:40 og 1:60 på horisontale takflater. Systemet kan også brukes til å forbedre eksisterende fall på tak.

Hardrock Takfall er et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak, uansett geometrisk utforming. Isolasjonen festes mekanisk, og festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm.

1136.gif

TF Takkiler

Rockwool TF takkiler benyttes i kombinasjon med Hardrock Takfall 2-veisfall 1:40 og 1:60 for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket.

1138.jpg

2-veisfall

1141.jpg

Illustrasjonen viser teoretisk 2-veisfall med Hardrock® TakfallSystem og TF-Takkiler.

Fallsystemet består av Hardrock Takfall og tilpassede Hardrock Underlagsplater. Fallet bygges opp om en akse som går gjennom ett eller flere sluk.

Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen.

TF Takkiler benyttes sammen med Hardrock 2-veisfall for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket.

Systemet festes mekanisk. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimumstykkelse 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning.

4-veisfall

1143.jpg

Illustrasjonen viser teoretisk 4-veisfall med Hardrock® TakfallSystem og TF-Takkiler.

Fallsystemet består av de samme produktene som i Hardrock 2-veisfall. Fallet bygges opp slik at det er fall fra fire retninger inn mot sluk. Hardrock 4-veisfall bygges opp på samme måte ved hvert sluk.

Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. Systemet festes mekanisk. Festemidler skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning.

4-veisfall 1:40 og 1:60

1146.jpg
Hardrock Takfall Kilplate
Kilplatene legges i flettingen/
overgangen mellom Hardrock
Takfall platene slik at høydeforskjellen
utjevnes og det dannes en rett killinje.
Alternativt kan fallplatene tilskjæres tilsvarende killinjens 45°.
1147.jpg
Grat løsning
Grat løsning
Med fall fra grad tilskjæres Hardrock Takfall i 45° og settes vinkelrett mot hverandre langs en rett gratlinje.

Løsningseksempler

Løsningseksempler med Hardrock® TakfallSystem

Det vil alltid være nedbøyninger i en takkonstruksjon. Dårlig fall i kilrenner kan medføre at vann blir stående i rennene og øke faren for lekkasjer som kan gi store følgeskader. Ifølge byggeforskrift skal tak ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Hardrock Takfall med 4-veisfall gir ved hovedfall 1:40 et fall i kilrenna på 1:57. Et hovedfall på 1:60 gir et fall i kilrenna på 1:85. I praksis vil fallet bli noe mindre pga. egennedbøyning i konstruksjonen. Hardrock 4-veisfall er utviklet etter anbefalinger fra Byggforsk;

  • minimum hovedfall 1:40
  • minimum fall i renner 1:50

Takfallsystemene er fleksible og kan benyttes på ethvert tak. Det er likevel noen punkter som er viktige å ta hensyn til ved prosjektering.

  • Isolasjonstykkelsen ved gesims blir større jo lengre avstand det er til sluk
  • Det blir mindre behov for tilpasning og skråskjæring av isolasjonen hvis slukene plasseres i en linje som er parallell med gesims
  • Ved krav til gjennomsnittstykkelse på isolasjonen, vil tykkelse ved sluk og gesims gi seg selv.
  • Vi anbefaler at det kun benyttes en falløsning på taket da det er komplisert å kombinere flere fall på samme tak (f.eks. 1:40 og 1:60).

Figur A viser Hardrock 4-veisfall, og figurene B og C et Hardrock 2-veisfall.

1149.jpg

 
 
 
 
 


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)