System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Gulv på grunn med ringmur - Innvendige vegger

Ikke bærende lettvegg   

Figur E9 Ikke bærende lettvegg .jpg

Skillevegger som ikke er bærende, kan settes direkte på betonggulvet uten understøttelse. Det er en fordel å legge en murpapp under bunnsvillen.

Figur E9
1. Rockwool Flexi A-plate
2. Grunnmurpapp
3. Betonggulv
4. Rockwool Støpeplate Pluss

 

 

 

Ikke bærende lydvegg

Figur E10 Ikke bærende lydvegg .jpg

I tomannsbolig, rekkehus og lignende vil det være behov for lydskillevegger mellom boenhetene.

For å hindre sideveis lydoverføring under lydveggen, må betongplaten og armeringsnettet være brutt.
Ved å bruke Rockwool Støpeplate Pluss under betongen hindres også lyden i å bre seg fra betonggulvet og via isolasjonen i gulvet.
Fugen under veggen dyttes med Rockwool Tetteremse og forsegles med fugemasse i toppen for å hindre at fuktig luft i å stige opp. Veggene settes på murpapp eller spesielle lyddempende elastiske bånd.

Figur E10
1. Rockwool Flexi A-plate®
2. Grunnmurpapp
3. Fugemasse og bunnfyllingslist
4. Rockwool Tetteremse/Trinnlydplate
5. Betonggulv
6. Rockwool Støpeplate Pluss

Bærende skillevegg og innvendige fundamenter

Under innvendige bærende konstruksjoner somFigur E11 Bærende skillevegg .jpg
skillevegger, fundamenter for pipe og andre spesielt tunge konstruksjoner må det benyttes  XPS (Ekstrudert polystyren), som tåler større belastninger.

Fugene mellom fundament og betonggulv fylles med Rockwool Tetteremse og tettes i toppen med fugemasse. Det kan også brukes en 20 mm Rockwool Trinnlydplate
som det støpes mot.

 

Figur E11 Bærende skillevegg
1. Rockwool Flexi A-plate®
2. Elastiske tettebånd
3. Fugemasse og bunnfyllingslist
4. Rockwool Tetteremse/
Trinnlydplate
5. Rockwool Støpeplate Pluss
6.  XPS (Ekstrudert polystyren)PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)