System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Gulv på grunn med ringmur- Isolering av gulv på grunn

Nyttige snarveier: Prinsipper - Gulvvarme og gulvoppvarming - Betonggulv på grunn - Betonggulv med tilfarere - Betonggulv med gulvvarme


Prinsipper for gulv på grunn

Prinsipper for gulv på grunnGulv på grunn bygges opp med tanke på å oppnå lavt varmetap, god komfort og for å unngå fukt fra grunnen. God varmeisolasjon under gulvet vil bidra til å holde temperaturen i grunnen lav i forhold til innetemperaturen, og vil føre til en utadrettet damptransport.

Gulv på grunn bygges opp i prinsippet med et drenerende lag, isolasjon, fuktsperre og betonggulv.

Er det bløt grunn, som for eksempel leire, legges det ut en fiberduk for å atskille massene. Trykkfast isolasjon skal helst legges i to lag med forskutte skjøter, for å unngå gjennomgående sprekker. Fuktsperre i form av 0,2 mm PE-folie, alternativt radonsperre, legges på oversiden av isolasjon med 250 mm overlapp i skjøtene. Legges fuktsperren under isolasjonen kan regn- og støpevann samles opp mellom fuktsperren og isolasjonen.

Det er viktig at fuktsperren er uten skader før støping. Overgang mellom gulv og ringmur, og rundt rørgjennomføringer må gjøres helt lufttette for å unngå at kald og fuktig luft fra grunnen trekker opp.


Gulvvarme og varme i gulv

For å få komfortable gulvtemperaturer kan det være nødvendig å bruke oppvarmingssystemer som gir overflatetemperaturen på 21-26ºC, avhengig av gulvmateriale og ønsket komfort. Fliser og betong vil for eksempel ha behov for en høyere temperatur enn tregulv, da de er mer varmeledende.

Bruk av gulvoppvarming vil også øke behovet for større tykkelse av gulvisolasjonen, for å unngå for stort varmetap til grunnen. Det vil være en fordel å benytte oppvarmingsløsninger som har liten varmetreghet, og som raskt kan endre temperatur etter døgnet eller dersom det er solinnstråling. Som eksempel tar det ca 5 timer å varme opp et 80 mm tykt betonggulv.


Betonggulv på grunn

Gulv å grunn bygges opp først med et 100-200 mm lag av finpukk eller singel, og eventuelt fiberduk mot grunnen. Rockwool Støpeplate Pluss benyttes i to lag med forskjøvne skjøter med 0,2 mm PE-folie å oversiden.

Det er viktig å få en tett overgang mot ringmur og rundt gjennomføringer i gulvet.

Gulvet støpes ut i 70-80 mm tykkelse med betongkvalitet B20. Svinnarmeringsnett K131 legges så høyt mot toppen som mulig, med ca 20 mm overdekning. Slike gulv er beregnet til å ta vekt fra vanlig inventar og lette skillevegger i boliger.

Betonggulvet må herde og tørke tilstrekkelig før det legges endelig gulv. Parkettleverandørene anbefaler også fuktsperre opå betonggulvet dersom det skal legges parkett.

 

Betonggulv på grunn
Figur E6
1. Betonggulv
2. Fuktsperre
3. Rockwool Støpeplate Pluss
4. Pukk

U-verdi (W/m2K) - Terreng av pukk
Isolasjonstykkelse med Rockwool Støpeplate Pluss

 80 mm  100 mm  150 mm  200 mm  250 mm
 0,24  0,21  0,17  0,14  0,12

U-verdiene vil variere litt med grunnforhold og størrelse å gulv.


Betonggulv med tilfarere

Dersom det skal benyttes et gulv av heltre, er det praktisk å legge et tilfarergulv for å kunne feste gulvbordene. Fuktsperren flyttes da opp til over betonggulvet, og legges med 300 mm overlapp. For å hindre støpevann i isolasjonen og skjøtene kan det benyttes en diffusjonsåpen folie, for eksempel en vindsperre over isolasjon og under betongen.

Dersom fuktsperren under betongen allerede er lagt, kan det benyttes remser av takpapp under tilfarerne. Ved oppretting av tilfarere, kan det være en fordel å bruke klosser av plast og ikke tre, da de kan trekke fukt. Mellom tilfarerne benyttes ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® i ønsket tykkelse.

Konstruksjon for øvrig bygges opp som beskrevet ovenfor.

 

Betonggulv med tilfarere
Figur E7
1. Gulvbord
2. Tilfarer
3. ROCKWOOL
FLEXI A-PLATE
4. Fuktsperre
5. Betonggulv
6. ROCKWOOL Støpeplate Pluss
7. Pukk

U-verdi (W/m2K) - Terreng av pukk
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss og opplekting med
FLEXI A-PLATE

 Støpeplate Pluss
————
FLEXI A-PLATE

 100 mm 150 mm  200 mm 250 mm 
 48 mm  0,18  0,15  0,12  0,10
 73 mm  0,17  0,14  0,11  0,10

U-verdiene vil variere litt med grunnforhold og størrelse på gulv.


Betonggulv med gulvvarme

Dersom det ønskes varme i gulvet kan dette støpes ned i betonggulvet. Ved solinnfall eller når mange personer er samlet, vil en slik løsning bruke lang tid på endre temperatur.

En mindre varmetreg løsning med tynnere overbygning kan derfor være å anbefale.

Over betongen brukes da 20  mm ROCKWOOL Trinnlydplate og deretter en systemløsning med avrettingsmasse og gulvvarme.

 

Betonggulv med gulvvarme
Figur E8
1. Systemløsning med
avrettingsmasse
2. Gulvvarme
3. ROCKWOOL Trinnlydplate
4. ROCKWOOL Støpeplate Pluss

U-verdi (W/m2K) - Terreng av pukk
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss + 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplate

80 +20 mm

 100 + 20 mm 150 + 20 mm  200 + 20 mm 250 +20  mm 
0,23  0,20  0,16  0,13  0,11

U-verdiene vil variere litt med grunnforhold og størrelse på gulv.PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)