System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kjellervegger og gulv - Innvendige vegger

Avstivende eller bærende skillevegg

Under avstivende vegger eller bærende konstruksjoner som skillevegger, fundamenter for pipe og andre spesielt tunge konstruksjoner må det benyttes XPS (Ekstrudert polystyren).

Fugene mellom fundament og betonggulv fylles med Rockwool Tetteremse og tettes i toppen med fugemasse. Det kan også brukes en 20 mm Rockwool Trinnlydplate som det støpes mot.

Figur E29 skillevegg .jpg

Figur E29
1. Fugemasse og bunnfyllingslist
2. Rockwool Tetteremse / Trinnlydplate
3. Fuktsperre
4. Rockwool Støpeplate Pluss
5. XPS (Ekstrudert polystyren)

 

Ikke bærende lydvegg

I tomannsbolig, rekkehus og lignende vil det være behov for lydskillevegger mellom boenhetene. For å hindre sideveis lydoverføring under lydveggen, må betongplaten og armeringsnettet være brutt.

Ved å bruke Rockwool Støpeplate Pluss under  betongen hindres også lyden i å bre seg fra betonggulvet og via isolasjonen i gulvet. Fugen under veggen dyttes med Rockwool Tetteremse eller det støpes mot en 20 mm Rockwool Trinnlydplate. Toppen av fugen forsegles med fugemasse for å hindre fuktig luft i å stige opp. Veggene settes på grunnmurpapp eller spesielle  lyddempende elastiske bånd.

Figur E29 lydvegg .jpg

Figur E30

1. Fugemasse og bunnfyllingslist
2. Grunnmurpapp
3. Rockwool Tetteremse / Trinnlydplate
4. Fuktsperre
5. Betonggulv
6. Rockwool Støpeplate Pluss

 

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)