System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kjellervegger og gulv - Kjellergulv

Prinsipper om hvordan du støper gulv i kjeller

Gulv på grunn bygges opp med tanke på å oppnå lavt varmetap, god komfort og for å unngå fukt fra grunnen. God varmeisolasjon under gulvet vil bidra til å holde temperaturen i grunnen lav i forhold til innetemperaturen, og vil føre til en utadrettet damptransport.

Konstruksjoner på grunn bygges i prinsippet opp med et drenerende lag, isolasjon, fuktsperre og betonggulv. Er det bløt grunn, som for eksempel leire, legges det ut en fiberduk for å atskille massene. Trykkfast isolasjon skal helst legges i to lag med forskutte skjøter, for å unngå gjennomgående sprekker. Fuktsperre i form av 0,2 mm PE-folie, alternativt radonsperre, legges på oversiden av isolasjon med 250 mm overlapp i skjøtene.

Legges fuktsperren under isolasjonen kan regn- og støpevann samles opp mellom fuktsperren og isolasjonen. Det er viktig at fuktsperren er uten skader før støping. Overgang mellom gulv og kjellervegg eller innvendige bærevegger, og rundt rørgjennomføringer må gjøres helt lufttette for å unngå at kald og fuktig luft fra grunnen trekker opp.


Betonggulv på grunn

Kjellergulv bygges opp først med et 100-200 mm lag av finpukk eller singel, og eventuelt fiberduk mot grunnen. ROCKWOOL Støpeplate Pluss benyttes i to lag med forskjøvne skjøter med 0,2 mm PE-folie på oversiden. Det er viktig å få en tett overgang mot kjellervegg, innvendige bærevegger og rundt gjennomføringer i gulvet.

Gulvet støpes ut i 70-80 mm tykkelse med betongkvalitet B20. Svinnarmeringsnett K131 legges så høyt mot toppen som mulig, med ca 20 mm overdekning. Slike gulv er beregnet til å ta vekt fra vanlige inventar og lette skillevegger i boliger.

Betonggulvet må herde og tørke tilstrekkelig før det legges endelig gulv. Parkettleverandørene anbefaler også fuktsperre oppå betonggulvet dersom det skal legges parkett.

Figur E25 Betonggulv på grunnen
1. Betonggulv
2. XPS (Ekstrudert polystyren)
3. Fuktsperre
4. ROCKWOOL Støpeplate Pluss
5. Pukk
  Figur E25 Betonggulv på grunn .jpg

 

U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss

 Dybde kjellergulv

 100 mm

 150 mm

 200 mm

 250 mm 

 1,0 meter

 0,22

 0,17

 0,14

 0,12

 2,0 meter

 0,21

 0,16

 0,13

 0,11

Grunnforhold sand


Betonggulv med tilfarere

Dersom det skal benyttes et gulv av heltre, er det praktisk å legge et tilfarergulv for å kunne feste gulvbordene. Fuktsperren flyttes da opp til over betonggulvet, og legges med 300 mm overlapp. For å hindre støpevann i isolasjonen og skjøtene kan det benyttes en diffusjonsåpen folie, f. eks. en vindsperre over isolasjon og under betongen.

Dersom fuktsperren under betongen allerede er lagt, kan det benyttes remser av takpapp under tilfarerne. Ved oppretting av tilfarere, kan det være en fordel å bruke klosser av plast og ikke tre, da de kan trekke fukt. Mellom tilfarerne  benyttes ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® i ønsket tykkelse.

Konstruksjon for øvrig bygges opp som beskrevet under forrige avsnitt.

Figur E26
1. Tregulv
2. ROCKWOOL Flexi A-plate®
3. Tilfarere
4. Fuktsperre
  Figur E26 Betonggulv med tilfarer .jpg
U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss og opplekting med
ROCKWOOL Flexi A-plate® (48 mm
 Dybde kjellergulv  100 mm  150 mm  200 mm  250 mm 
 1,0 meter  0,18  0,14 0,12 0,10
 2,0 meter  0,17  0,14 0,12 0,10

Grunnforhold sand


Betonggulv med gulvvarme

Betonggulv med varmekabler kan bygges opp som vist på tegning. Kablene bindes fast i kyllingnetting eller spesielle armeringsnett for varmekabler.

I overkant legges svinnarmering med min 15 mm betongoverdekning. Dekkes må støpes forsiktig ut for å hindre skade på varmekablene.

Figur E27
1. Svinnarmering
2. Varmekabler
3. Nett til varmekablene
  Figur E27 Betonggulv med gulvvarme .jpg

Overgang vegg og gulv

I overgang mellom kjellervegg og betonggulv er det viktig å oppnå en god lufttetthet og kuldebrobryting.

Betonggulvet skal også gi støtte for veggen mot jordtrykk, og det bør derfor benyttes den mest trykksterke varianten av XPS (Ekstrudert polystyren) som kantisolasjon.

For å sikre god lufttetting kan man gå over å fuge med elastisk  fugemasse etter at gulvet har tørket ut.

Figur E28
1.  XPS (Ekstrudert polystyren)
2. Ev. fugemasse
3. Fuktsperre
  Figur E28 Overgang vegg og gulv .jpg


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)