System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kjellervegger og gulv - Kjellervegg

Prinsipper for Kjellervegger og gulv - Kjellervegg

  • Utvendig benyttes et trykkbrytende og drenerende lag. 

  • Minst 1/3 av isolasjonsmengden plasseres på utsiden, for å unngå innvendig kondens på kjellerveggen. Betongvegger bør ha minst 100 mm isolasjon på utsiden. Er det høy fuktbelastning i kjelleren (vaskerom, bad, el. l.) bør det vurderes å legge 2/3 av isolasjonsmengden på utsiden.

  • Det benyttes minst 30 mm Rockwool mellom bindingsverket og kjellerveggen ved innvendig isolering. Dette reduserer risikoen for muggvekst på treverket. Papp eller andre organiske materialer må ikke ha direkte kontakt med betong, pga fare for muggdannelse.

  • Ved innvendig isolering benyttes ikke dampsperre, dersom mer enn halvparten av veggen er under terreng. Det kan alternativt benyttes en vindsperre bak innvendig kledning for å sikre god lufttetthet, spesielt dersom kjellerveggen er av murblokker.


Kjellervegg av lettklinker

Lettklinkerblokker finnes i ulike tykkelser, og mures opp fra en såleblokk og avsluttes med U-blokk i toppen. Avstand mellom innvendige støttevegger dimensjoneres ut fra blokktykkelse, oppfyllingshøyde og type tilbakefyllingsmasser.

Under sålen bør det legges RockFoam XPS-isolasjon og 100 mm drenerende masser.

Lettklinkervegger må slemmes eller pusses på begge sider, selv om det skal benyttes innvendig isolasjon. Utvendig kan det også benyttes grunnmursplater av plast med knotter som ekstra fuktsikring.

Utvendig isoleres veggen med ROCKWOOL Drensplate i hel lengde opp til terrengnivå og fastholdes med Rockwool Avslutningslist i toppen. Over bakken kan det brukes trykkfast ROCKWOOL (for eksempel Fasadeplate), som fastgjøres med festeplugger og deretter påføres et fasadepussystem utenpå. Alternativt kan det lektes ut og benyttes Rockwool Flexi A-plate og en fuktsikker kledningsplate.

Innvendig trekkes stenderverket 30 mm fra veggen og isoleres med ROCKWOOL Lydplate eller ROCKWOOL Flexi A-plate på baksiden. I mellom stenderne benyttes ROCKWOOL Flexi A-plate i ønsket tykkelse, og deretter innvendig kledning.

Figur E23
1. Lettklinkerblokk
2. Rockwool Drensplate
3. Rockwool Avslutningslist
4. Rockwool Lydplate
ev. ROCKWOOL Flexi A-plate®
5. ROCKWOOL Flexi A-plate®
6. Grunnmurpapp
7. XPS (Ekstrudert polystyren)
 

  Figur E23 kjellervegg av lettklinker .jpg

 

U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse Rockwool Flexi A-plate® og Drensplate
 Drensplate  50 mm  70 mm  100 mm
 Flexi A-plate t1 + t2    
 30 + 48 mm  0,19  0,17  0,15
 30 + 73 mm   0,17  0,16  0,14
 50 + 48 mm  0,18  0,16  0,14
 50 + 73 mm

 0,16

 0,15  0,13

t1 er Rockwool Lydplate eller Flexi A-plate® mellom murvegg og stenderverket, t2 er Flexi A-plate® i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast Rockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus.

Kuldebro
Kuldebroverdien for overgangen mellom lettklinkervegg med såleblokk og betonggulv er 0,06 W/mK.

Gjelder for Rockwool Drensplate i tykkelser 50-100 mm og Rockwool Flexi A-plate 50+73 mm eller 50+48 mm innvendig på mur.


Kjellervegg av betong

Kjelleryttervegger av betong støpes i tykkelse 150 mm eller mer, avhengig av armeringsmengde, avstand mellom innvendige støttevegger, oppfyllingshøyde og tilbakefyllingsmasser. Det finnes også ulike murblokker av betong som mures opp.

Kjellerveggen fundamenteres på en såle med bredde tilpasset grunnforholdene. Ved fundamentering på fjell eller svært gode grunnforhold kan sålen utelates. Under kjellervegg legges XPS (Ekstrudert polystyren) og 100 mm drenerende masser.

Støpereir, hull etter bindere etc. tettes igjen utvendig, og det kan også benyttes grunnmursplater av plast med knotter som ekstra fuktsikring. Murte vegger må pusses eller slemmes på begge sider, selv om det benyttes innvendig isolasjon.

Utvendig isoleres veggen med Rockwool Drensplate i hel lengde opp til terrengnivå og fastholdes med Rockwool Avslutningslist i toppen. Over bakken kan det brukes trykkfast Rockwool (for eksempel Fasadeplate), som fastgjøres med festeplugger og deretter påføres et fasadepussystem utenpå.

Alternativt kan det lektes ut og benyttes Rockwool Flexi A-plate og en fuktsikker kledningsplate. Innvendig trekkes stenderverket fra veggen og isoleres med ROCKWOOL Flexi A-plate eller Murplate på baksiden. I mellom stenderne benyttes Rockwool Flexi A-plate i ønsket tykkelse, og deretter innvendig kledning.

Figur E24
1. Betongvegg
2. Rockwool Drensplate
3. Rockwool Avslutningslist
4. Rockwool Lydplate ev. Flexi A-plate®
5. Rockwool Flexi A-plate®
6. Grunnmurpapp
7. XPS (Ekstrudert polystyren)

 

  Figur E24 Kjellervegg av betong .jpg

 

U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse Rockwool Flexi A-plate® og Drensplate
 Drensplate  50 mm  70 mm  100 mm
 Flexi A-plate t1 + t2    
50 + 48 mm 0,21  0,19  0,16
 50 + 73 mm 0,18  0,17  0,15
 50 + 98 mm 0,17  0,15  0,14
  70 + 48 mm 0,18  0,17  0,15
 70 + 73 mm

0,17

 0,15  0,14

t1 er Rockwool Flexi A-plate® mellom murvegg og stenderverket, t2 i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast Rockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus.

OBS! Min 1/3 av isolasjonen bør plasseres på utsiden av veggen for å unngå kondens og fuktskader. Kombinasjoner merket med rødt bør derfor unngås.

Kuldebro

Kuldebroverdien for overgangen mellom betongvegg og -gulv er 0,05 W/mK.

Gjelder for Rockwool Drensplate i tykkelser 50-100 mm og Rockwool Flexi A-plate 50+73 mm eller 50+48 mm innvendig på mur. Betongvegg tykkelse 150 mm.

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)