System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Ringmur med kryperom - Isolering av bjelkelag over kryperom

Prinsipper


På grunn av at det i perioder kan være høy fuktighet i kryperommet, er det viktig å velge bjelkelagløsninger som reduserer risikoen for kondens og soppangrep. Nedenfor er det vist ulike løsninger for hvordan dette kan sikres best mulig. Det er også viktig at kald luft ikke trekker opp gjennom bjelkelaget. Dette løses best ved å bruke Rockwool Vindsperre, helst kontinuerlig over hele bjelkelaget, som klemmes i skjøter. Det er en fordel om vindsperren er plassert litt opp i konstruksjonen. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden av bjelkelaget.

Bjelkelag med tradisjonelt stubbeloft.


Vanlig løsning for bjelkelag over kryperom, er stubbeloft av trebord (helst trykkimpregnert) eller fuktsikre bygningsplater lagt opp på lekter langs siden av bjelkene. Størst isolasjonstykkelse i bjelkelaget oppnås ved å skru fast et bredt bord på undersiden av bjelken før denne legges på plass.


Ved ønske om større isolasjonstykkelser må bjelkelaget fores opp. Over stubbeloftet skal det legges en vindsperre som hindrer trekk opp gjennom gulvet. Vindsperren skal klemmes mot siden av bjelkene med en klemlist.


Figur E16 Bjlekelag med stubbeloft.jpg

 

Figur E16
1. Gulvbord
2. Ev. oppforing
3. Rockwool Flexi A-plate®
4. Vindsperre
5. Klemlister
6. Stubbeloft av plater eller bord
7. Impregnert bord

 

 

 U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse* Rockwool Flexi A-plate®/høyde trebjelker + eventuell oppforing (mm)
 Bjelke  182/198
mm
 207/223
mm
 2307/198
+ 48 mm
255/198
+ 73 mm 
 36 mm  0,18  0,16  0,15  0,14
 48 mm  0,18  0,16  0,15  0,14
* Effektiv isolasjonstykkelse med stubbeloft. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende 0,15 % av gulvareal, eller ,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse.

Bjelkelag med RockVegg®


I denne løsningen legges en RockVegg isolasjonsplate kontinuerlig under hele bjelkelaget. Dette er en ekstra formfast plate som er pålimt en glassfiberduk på begge sider. Dette gir en løsning helt uten trebaserte materialer eksponert mot kryperommet. Bjelkelaget blir liggende i en høyere temperatursone og blir derfor mindre utsatt for kondens og muggvekst. Under bjelkene festes Rockwool Vindsperre for å oppnå lufttetting i bjelkelaget. Mellom bjelkene benyttes Rockwool Flexi A-plate. RockVegg plater festes til bjelkene på undersiden av vindsperren med treskruer og store plastskiver. Det er en fordel at det er god høyde i kryperommet for å lette monteringen av platene fra undersiden.


Figur E18 Bjlekelag med RockVegg .jpg

 

 

Figur E18 Bjelkelag med RockVegg® og Flexi A-plate®
1. Gulvbord
2. Rockwool Flexi A-plate®
3. Vindsperre
4. RockVegg®
5. Skrue med plastskive

 U-verdi (W/m2K)
Isolasjonstykkelse RockVegg® og Flexi A-plate® + eventuell oppforing

 Isolasjon
———
Bjelke

 47+173 mm  47+198 mm  47+223 mm 47+ 198 +48 mm   47+173+73 mm
 36 mm  0,15  0,14  0,13  0,12  0,11
 48 mm  0,15  0,14  0,13  0,12  0,11

Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende 0,15 % av gulvareal, eller 0,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse.

Overgang ringmur og bjelkelag


Bjelkelaget opplagres på en bunnsvill som er adskilt fra ringmuren med en grunnmurspapp. Bunnsvillen må forankres i ringmuren pga vindpåkjenninger.

Figur E19 overgang ringmur og bjelkelag .jpg

 

 

Figur E19
1. Vindsperre
2. Klemlist
3. Stubbeloft
4. Impregnert bord
5. Bunnsvill
6. Grunnmurpapp

 

 

 

 

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)