System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Utfyllende litteratur

Standarder

 • NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer. Varmemotstand og varmegjennomgangskoeffisient
  - Beregningsmetode

 • NS-EN ISO 13370 Bygningers termiske egenskaper - Varmeoverføring via grunnen - Beregningsmetode

 • NS-EN ISO 13793 Bygningers termiske egenskaper - Termisk dimensjonering av fundamenter for å unngå telehiv

 • NS-EN ISO 10456 Byggematerialer og - produkter.

  Prosedyre for bestemmelse av deklarerte og dimensjonerende termiske verdier.

 • NS-EN 13162 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger
  Fabrikkfremstilte produkter av mineralull (MW) Krav

Annet

 • Byggforskserien, Byggdetaljer, Norges byggforskningsinstitutt

 • Håndbok 50-2002, Fukt i bygninger. Norges byggforskningsinstitutt

  AS Rockwool tar forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner og verdier.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)