System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lette skillevegger

Viktige faktorer

Den lydreduksjonen som kan oppnås i en lett platekledd vegg er avhengig av flere faktorer.

Platekledning
Den lydisolerende evnen øker med vekten av platen og antall platelag.
Med utgangspunkt i en vegg med ett lag gips på hver side, vil en vegg med 1+2 platelag gi ca. 3-4 dB forbedring og for 2 + 2 platelag ca.5-6 dB.

Stendere
For enkeltvegger vil type stender være avgjørende. En enkeltvegg med standard stålstendere vil ha ca 4 dB bedre verdier enn en med trestendere. Det finnes også såkalte lydstendere som kan gi noe bedre verdier. For doble vegger vil det ikke være forskjell på ulike typer av stendere.

Stenderavstand
Normalt benyttes det stenderavstand på 600 mm pga at standard platebredde er 1200 mm. Det finnes også 900 mm plater som er lettere å løfte. Stenderne kan da settes med avstand 900 mm, samt en losholt for hver 1200 mm. Mer vanlig er det å sette stenderne på 450 mm for 900 mm plater.

Lydmessig vil en enkeltvegg bli 2 dB bedre med c/c-avstand 900 mm, og 2 dB dårligere med c/c-avstand 450 mm i forhold til en vegg med stenderavstand 600 mm.

Hulrom og isolasjon
Avstanden mellom kledningsplatene på hver side av hulrommet er avgjørende for hvor god lydisolasjonen blir. For å dempe resonansvirkninger i hulrommet må det benyttes et lydabsorberende materiale. Til dette kan det enten benyttes Rockwool FLEXI A-plate, Stålstenderplate eller Lydplate. Det er en fordel å fylle hele hulrommet (også av brannhensyn).

I en enkeltvegg med stålstendere vil lydisolasjonen forbedres med 2-4 dB, dersom den blir helt fylt i forhold til en halvfylt vegg. For vegger med atskilte stenderverk er det enda viktigere å fylle hele tverrsnittet. Her vil forbedringen være på hele 5-8 dB.

For utfylling i bredden på vegger med for eksempel stenderavstand 900 mm, vil lydisolasjonen bli 3 dB dårligere, dersom det brukes isolasjon med bredde 600 mm i stedet for full bredde 900 mm.

 

1048.gif
Uisolert vegg Rw= 40 dB

1049.gif
Isolert vegg med Rockwool steinull Rw= 57 dB

Detaljløsninger

Der hvor det stilles store krav til lydisolasjonen er det viktig at lydoverganger brytes og sprekker tettes med elastisk fugematerialer.

1. Platekledning
2. Stålstender
3. Rockwool Stålstenderplate
4. Fugemasse

1050.gif

Gipsplater deles opp for å passe til toppsvill. Det bør legges inn så mange gipsplater som er nødvendig for å kunne ta opp beregnet nedbøyning i dekket. Stender kappes litt kortere slik at dekket har mulighet til nedbøyning.

1. Gipsplater kappet til profilbredde
2. Overlapp med gips over toppsvill
3. Stendere kappet litt kortere

1051.gif

Det må brukes en remse av Rockwool for å ta opp ujevnheter mellom overflaten på mur eller støpt overflate, og mot sviller og stendere. For vegger med R´w = 44 dB bør det alltid forsegles med fugemasse.

1. Rockwool Lafteremse
2. Fugemasse
3. Dekke
4. Rockwool Stålstenderplate

1052.gif

Gulv bør avbrytes med fuger der vegger med R´w³40 dB plasseres.

1. Rockwool Stålstenderplate
2. Fugemasse
3. Rockwool Lafteremse
4. Trykkfast Rockwool
5. Rockwool Støpeplate

1053.gif

Lyd- og brann-nøkkel for lette skillevegger

 

Monterings-
anvisning nr.
og brannklasse

Veggtype

Rw dB

(lab.)

R´w dB

(felt)

R´w +
C50-5000 dB
(felt)

Fradrag
for tre
stender

 

8.01 A30

E50 101 RW 50

41-43

37-39

34-36

 

 

E50 102 RW 50

44-46

40-42

37-39

ca 4 dB

8.02 A60 / 9.11 B30

E50 202 RW 50

45-47

41-43

38-40

 

 

 

E75 101 RW 50

41-44

37-40

34-41

 

8.19 B60 / 9.11 B30

E75 101 RW 70

43-47

39-43

36-40

 

 

E75 102 RW 50

45-48

41-44

38-41

ca 4 dB

 

E75 102 RW 70

46-49

42-45

39-42

 

 

E75 202 RW 50

47-50

43-46

40-43

 

 

E75 202 RW 70

48-53

44-49

41-46

 

 

 

E100 101 RW 70

46-48

42-44

38-40

 

8.17 A60 / 8.10 B60 /

E100 101 RW 100

47-49

43-45

39-41

 

8.06 B60

E100 102 RW 70

50-52

46-48

42-46

 

 

E100 102 RW 100

51-53

47-49

43-47

ca 4 dB

 

E100 202 RW 70

52-54

48-50

44-46

 

9.15 B60

E100 202 RW 100

53-55

49-51

45-47

 

 

 

E125 101 RW 70

48-50

44-46

39-41

 

 

E125 101 RW 100

50-52

46-48

41-43

 

 

E125 102 RW 100

54-56

50-52

45-47

 

 

E125 202 RW 100

56-58

52-54

47-49

ca 3 dB

 

E125 101 RW 125

51-53

47-49

42-44

 

 

E125 102 RW 125

55-57

51-53

46-48

 

9.23 B60 / 9.24 B60

E125 202 RW 125

57-59

54-55

48-50

 

 

 

D100/75 101 RW 50

50-52

46-48

41-43

 

 

D100/75 102 RW 50

53-55

49-51

44-46

 

 

D100/75 202 RW 50

55-57

51-53

46-48

 

 

D100/75 101 RW 100

52-54

48-50

43-45

ca 2 dB

 

D100/75 102 RW 100

54-56

50-52

45-47

 

8.04 A90 / 8.14 A120

D100/75 202 RW 100

56-58

52-54

47-49

 

 

8.16 A60

D125/75 101 RW 100

53-55

49-51

44-46

 

 

D125/75 102 RW 100

56-58

51-54

47-49

ca 2 dB

 

D125/75 202 RW 100

58-61

54-57

49-52

 

 

 

DD (100) 202 RW 100

ca 56

ca 52

ca 46

 

 

DD (150) 101 RW 150

ca 55

ca 51

ca 45

ca 0 dB

 

DD (150) 102 RW 150

ca 56

ca 52

ca 46

 

8.03 A120 / 8.15 A90 /

DD (150) 202 RW 150

ca 57

ca 53

ca 47

 

8.25 B60 / 8.26 B60 /

8.11 B60 / 9.20 B30 /

9.12 B30

 

 

 

 

 

 

DD (200) 101 RW200

ca 58

ca 54

ca 49

 

9.21 B30 / 9.25 B60 /

DD (200) 202 RW 140

ca 60

ca 56

ca 51

 

9.26 B60

DD (250) 101 RW 200

ca 60

ca 56

ca 51

 

 

DD (300) 101 RW 300

ca 64

ca 60*

ca 55*

ca 0 dB

 

DD (350) 101 RW 350

ca 67

ca 63*

ca 58*

 

 

DD (400) 101 RW 400

ca 70

ca 65*

ca 60*

 

*I praksis sterkt begrenset av flanketransmisjon

 

Tegnforklaring:
Stenderverk: E = vegg med felles stendere, D = vegg med doble, vekslende stendere og felles sviller, DD = vegg med doble stendere og doble sviller. (Vanlige stålstendere eller trestendere).

Platekledning: 101 = 1+1 platelag, 102 = 1+2 platelag, 202 = 2+2 platelag (13 mm gips eller 12 mm spon)
Isolasjon: RW100 betyr 100 mm eller 2x50 mm av Rockwool Stålstenderplate eller Flexi A-plate.
Hulrom: For DD-vegger angir tallet i parentes innvendig hulromsavstand.

Brann:
For enkelte av de branngodkjente konstruksjonene må det benyttes branngips og/eller Rockwool Brannplate 50. Sjekk aktuell monteringsanvisning for mer detaljert beskrivelse av materialer og montering.

 

Skillevegger med stålstendere - Ikke bærende og brannskillende

A30 (EI 30) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. 50 mm stålprofiler

 3. 50 mm Rockwool Stålstenderplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.01

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 gips

 ca 42 dB*

ca 38 dB*

1+2 gips

  ca 45 dB*

ca 41 dB*

*Lydverdier gjelder med isolasjon

 

1054.jpg

A60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. 50 mm stålprofiler

 3. 50 mm Rockwool Stålstenderplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.02

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

 ca 46 dB*

ca 42 dB*

 

* Lydverdier gjelder med isolasjon

 

1055.jpg

A60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. 100 mm stålprofiler

 3. 100 mm Rockwool Stålstenderplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.17

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 gips

 ca 48 dB

ca 44 dB

1+2 gips

ca 52 dB

ca 48 dB

2+2 gips

ca 54 dB

ca 50 dB

 

Skillevegg_staal_8_17

A60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. 100 mm stålprofiler

 3. 100 mm Rockwool Brannplate 50

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.12

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 gips

 ca 48 dB

ca 44 dB

1+2 gips

ca 52 dB

ca 48 dB

2+2 gips

ca 54 dB

ca 50 dB

 

 

1057.jpg

A60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard på hver side

 2. 125 mm stålprofil som topp- og bunnsvill

 3. 75 mm stålprofil som stender (vekslende)

 4. 2x50 mm Rockwool Stålstenderplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.16

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 gips

 ca 54 dB

ca 50 dB

1+2 gips

ca 57 dB

ca 53 dB

2+2 gips

ca 59 dB

ca 55 dB

 

 

1058.jpg

A90 (EI 90) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. 100 mm stålprofil som topp- og bunnsvill

 3. 75 mm stålprofil som stender (vekslende)

 4. 100 mm Rockwool Brannplate 50

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.04

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips 

 ca 57 dB

ca 53 dB

 

 

1059.jpg

A90 (EI 90) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm Norgips Standard på hver side

 2. Dobbel 70 mm stålprofil som topp- og bunnsvill

 3. .Dobbel 70 mm stålprofil som stender

 4. 2x70 mm Rockwool Stålstenderplate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.15

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

 ca 57 dB

ca 53 dB  1)

 

 

1060.jpg

A120 (EI 120) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 15 mm Norgips Brannplate/Gyproc Protect F på hver side

 2. 100 mm stålprofil som topp- og bunnsvill

 3. 75 mm stålprofil som stender (vekslende)

 4. 100 mm Rockwool Brannplate 50

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.14

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

 ca 57 dB

ca 53 dB

 

 

1061.jpg

A120 (EI 120) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. Dobbel 75 mm stålprofil som topp- og bunnsvill

 3. Dobbel 75 mm stålprofil som stender

 4. 2x75 mm Rockwool Brannplate 50

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.03

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

 ca 57 dB

ca 53 dB 1)

 

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.

 

1062.jpg

Skillevegger med trestendere - Ikke bærende og brannskillende

B30 (EI 30) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm sponplate på hver side

 2. Stenderverk 48x73/48x69 mm

 3. 50/70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.11

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1

spon

ca 38 dB

ca 34 dB

50 mm

Rockwool

1+1

spon

ca 40 dB

ca 36 dB

 

 

1063.jpg

B30 (EI 30) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm sponplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 36x73 mm

 3. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.12

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 spon

 ca 55 dB

ca 51 dB

2+2 spon

 ca 57 dB

ca 53 dB 1)

 

 

1064.jpg

B60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. Stenderverk 48x73/48x69 mm

 3. 70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.19

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 spon

 ca 41 dB

ca 37 dB

1+2 spon

 ca 43 dB

ca 39 dB

2+2 spon

ca 46 dB

ca 42 dB

 

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.

1065.jpg

B60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.06

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 gips

ca 44 dB

ca 40dB

1+2 gips

ca 48dB

ca 44 dB

2+2 gips

ca 50 dB

ca 46 dB

 

 

1066.jpg

B60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm Agnes Ferdigvegg/Orkla Standard på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.10

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 spon

ca 44 dB

ca 40 dB

1+2 spon

ca 48 dB

ca 44 dB

2+2 spon

ca 50 dB

ca 46 dB

 

 

1067.jpg

B60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning med ett lag 16 mm Orkla Standard innerst og ett lag 12 mm Agnes Ferdigvegg/Orkla Standard ytterst på hver side

 2. Splittet dobbelt stenderverk 48x73 mm

 3. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.26

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 spon

 ca 57 dB

ca 53 dB 1)

 

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.

 

1068.jpg

B60 (EI 60) Ikke bærende brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm Norgips Standard/Gyproc Normal på hver side

 2. Splittet dobbelt stenderverk 48x73 mm

 3. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.25

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

 ca 57 dB

ca 53 dB 1)

 

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.

 

1069.jpg

Skillevegger med trestendere - Bærende og brannskillende

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm Agnes Ferdigvegg/Orkla Standard på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.10

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 spon

ca 44 dB

ca 40 dB

1+2 spon

ca 48 dB

ca 44 dB

2+2 spon

ca 50 dB

ca 46 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet  C 18  C 24  C 30
                 11,0  13,7  15,2

1070.jpg

 

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm sponplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.06

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

1+1 spon

ca 44 dB

ca 40 dB

1+2 spon

ca 48 dB

ca 44 dB

2+2 spon

ca 50 dB

ca 46 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet  C 18  C 24  C 30
                 20,5  25,6  28,5

1071.jpg

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.15

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips 

ca 50 dB

ca 46 dB


Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet C 18 C 24 C 30
                34,0 42,4 47,8

1072.jpg

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x123/148 mm

 3. 125/150 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.23

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

48x123 mm

ca 54 dB

ca 50 dB

48x148 mm

ca 55 dB

ca 51 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet      C 18  C 24  C 30
48x123 mm    10,8   13,4   14,8
48x148 mm    26,6   33,2   37,2

1073.jpg

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 15 mm branngipsplate og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x123/148 mm

 3. 125/150 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.24

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

48x123 mm

ca 54 dB

ca 50 dB

48x148 mm

ca 55 dB

ca 51 dB

 

Trekvalitet     C 18 C 24  C 30
48x123 mm    18,3  22,8 25,4
48x148 mm    38,5  48,0 54,3

1074.jpg

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x73 mm med delt toppsvill

 3. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.20

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

ca 57 dB

ca 53 dB 1)

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann2)

Trekvalitet C 18 C 24 C 30
               15,3 19,1 21,2

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.
2) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

1075.jpg

 

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x98 mm med delt toppsville

 3. 2x100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.21

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 gips

ca 60 dB

ca 56dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)
Trekvalitet  C 18  C 24  C 30
               34,0 42,4 47,8

1) Ved 170 mm innvendig hulrom R´w(felt) ca. 55 dB.
2) Bjelklaget kan deles over skillevegg.

1076.jpg

 

B30 (REI 30) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm sponplate/trepanel og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x98 mm med delte sviller

 3. 2x100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.22

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 spon/gips

ca 60 dB

ca 56 dB

 

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

28,8

35,9

40,3

u/ kubbing

9,0

11,2

12,2

 

1159.jpg

 

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning med ett lag 16 mm Orkla Standard innerst og ett lag 12 mm Agnes Ferdigvegg/Orkla Standard ytterst på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x73 mm med felles topp- og bunnsvill 48x173 mm

 3. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 8.11

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 spon

ca 55 dB

ca 47 dB

2+3 spon

ca 55 dB

ca 48 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann3)

Trekvalitet  C 18  C 24  C 30
                 11,3 14,0 15,5

3) Forutsetter at bjelkelaget går kontinuerlig over veggen.

1077.jpg

 

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x123/148 mm med delt toppsvill

 3. 2x100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.25

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

48x123 mm

 ca 60 dB

ca 56 dB

48x148 mm

ca 60 dB

ca 56 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann1)

Trekvalitet   C 18  C 24  C 30
48x123 mm 10,8 13,4 14,8
48x148 mm 26,6 33,2 37,2

1) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

1078.jpg

 

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 12 mm sponplate/trepanel og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x148 mm med delte sviller

 3. .2x100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.27

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

2+2 spon/gips

ca 60 dB

ca 56 dB

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 1)

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

12,9

16,1

17,8

u/ kubbing

6,7

8,3

9,1

1) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

1160.jpg

 

B60 (REI 60) Bærende og brannskillende vegg

 1. Kledning 15 mm branngipsplate og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Dobbelt stenderverk 48x123/148 mm med delt toppsvill

 3. 2x100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.26

Luftlyd

Rw(lab)

R´w(felt)

48x123 mm

 ca 60 dB

ca 56 dB

48x148 mm

ca 60 dB

ca 56 dB

 

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann1)

Trekvalitet   C 18  C 24  C 30
48x123 mm 18,3 22,8 25,4
48x148 mm 38,5 48,0 54,3

1) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

1079.jpg

Skillevegger med trestendere - Bærende

B30 (R 30) Bærende vegg med brannbelastning fra begge sider samtidig

 1. Kledning 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.30

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

10,7

13,4

14,8

u/ kubbing

6,3

7,8

8,5

 

1080.jpg

B30 (R 30) Bærende vegg med brannbelastning fra begge sider samtidig

 1. Kledning 12 mm sponplate/trepanel og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.33

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

24,1

30,0

33,6

u/ kubbing

8,4

10,4

11,4

 

1161.jpg

B30 (R 30) Bærende vegg med brannbelastning fra begge sider samtidig

 1. Kledning 2 lag 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.31

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

u/ kubbing

 34,0

42,4

47,8

 

 

1081.jpg

B30 (R 30) Bærende vegg med brannbelastning fra begge sider samtidig

 1. Kledning ett lag 15 mm branngipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x98 mm

 3. 100 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.32

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

25,6 

32,0

35,8

u/ kubbing

8,6

10,7

11,7

 

1082.jpg

B60 (R 60) Bærende vegg med brannbelastning fra begge sider samtidig

 1. Kledning 15 mm branngipsplate og 13 mm gipsplate på hver side

 2. Stenderverk 48x123 mm

 3. 125 mm Rockwool Flexi A-plate

Branndokumentasjon: monteringsanvisning 9.35

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann

Trekvalitet

C 18

C 24

C 30

m/ kubbing

29,9

37,3

41,9

u/ kubbing

9,1

11,3

12,4

 

1083.jpgPrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)