System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tunge skillevegger

Viktige faktorer

 

Isolasjon
Dobbeltvegger isoleres med Rockwool Murplate for å redusere lydgjennomgangen og forhindre lydbroer i mørtelrester el.l. Hver vegghalvdel bør stå på atskilte fundamenter.

Lavfrekvent
Tunge skillevegger gir ofte bedre lydreduksjon i bassregisteret enn lette skillevegger, noe som kan ha betydning ved støy fra trafikk, basslyder fra musikk etc.

Vekt
Lydreduksjonen øker med veggens flatemasse.

Puss
Murte vegger av lettklinkerblokker må pusses på minst en side for å virke lydisolerende. I murte vegger er det viktig at alle fuger er utfylt.

Lettvegg
Tung skillevegg med frittstående isolert lettvegg er en kombinasjon som gir god lydreduksjon. Stenderne bør settes med 10 mm klaring til bakvegg.

Plastisolasjon
EPS og lignende stive plastisolasjonsmaterialer bør ikke benyttes i forbindelse med lydkonstruksjoner. Tunge yttervegger med innvendige sandwichelementer eller med kjerne av plastisolasjon kan gi stor flanketransmisjon mellom ulike boenheter i for eksempel et rekkehus.

 

Detaljløsninger

 

Figuren viser hvordan flankeoverføring kan hindres ved gulv på grunn. Isolasjon som det støpes mot må være trykkfast.

 

1084.gif
Overgang mellom tung skillevegg og gulv på grunn
1. Trykkfast Rockwool
2. Understøpning
3. Fundamentblokk
4. Fundament

Fugedybden mellom den tunge skilleveggen og yttervegg skal være minst 100 mm, og bredden høyst 15 mm. Fugen dyttes med Rockwool Tetteremse og forsegles med elastisk fugemasse.

 

1085.gif
Overgang mellom tung skillevegg og lett yttervegg
1. Rockwool Lafteremse
2. Rockwool
3. Lett yttervegg

Det kan være nødvendig å legge inn vertikale fuger i ytterveggens ytre vange for å unngå flanketransmisjon.

 

1086.gif
Overgang mellom tung skillevegg og tung yttervegg
1. Formur
2. Elastisk fuge
3. Rockwool Murplate
4. Rockwool Murplate
5. Bakmur

For å kunne ta opp nedbøyninger i dekket og for å redusere lydoverføring må fugen mellom vegg og dekke dyttes med Rockwool. Dersom det er brannkrav knyttet til skilleveggen legges det inn en Conlit Brannremse i fugen. Se forøvrig monteringsanvisning 8.45 for Conlit Brannremse.

 

1087.gif
Overgang mellom tung skillevegg og etasjeskiller med branntetting
1. Dekke
2. Conlit Brannremse
3. Tung skillevegg i mur

Innvendig teglvegg m/lyddata

 

Teglvegger kan utføres enten som en enkelvegg, dobbelvegg med Rockwool i midten eller enkelvegg med lett platekledd vegg, som vist på illustrasjonen.

1. Teglstein
2. Rockwool Stålstenderplate
3. Stålstender
4. Platekledning

1088.gif

 

Konstruksjon

Beskrivelse

Isolasjonstykkelse

mm

Totaltykkelse

mm

Luftlyd

R´w(felt) dB

Enkel teglvegg

1/2 stein tegl pusset på en side

 

120

45-47

Teglvegg med lettvegg

Fastmontert platekledd lettvegg

50

120+63

50-52

Frittstående platekledd lettvegg

70

120+93*

53-55

Dobbel teglvegg

Dobbel 1/2 stein tegl pusset på hver side og isolasjon i midten

100

120+100+120

>55

* stender settes min. 10 mm fra teglvegg

Innvendig betongvegg m/lyddata

 

Betongvegger kan utføres som en enkelvegg eller med en tilleggskonstruksjon av en lett platekledd vegg, som vist på illustrasjonen.

 

 

1. Betongvegg
2. Rockwool Stålstenderplate
3. Stålstender
4. Platekledning

1089.gif

Konstruksjon

Beskrivelse

Isolasjonstykkelse

mm

Totaltykkelse

mm

Luftlyd

R´w(felt) dB

Betongvegg

Uten tilleggsvegg

 

120

150

180

47-50

50-52

54-56

Betongvegg med lettvegg

Fastmontert platekledd lettvegg

50

150+63

54-56

Frittstående platekledd lettvegg

50

150+73*

³55

* stender settes min. 10 mm fra betongvegg

 

Innvendig lettklinkervegg m/lyddata

 

Vegger av lettklinker kan utføres enten som en enkelvegg, dobbelvegg eller enkelvegg med lett platekledd vegg, som vist på illustrasjonen. Lettklinkervegger må pusses på minst en side.

 

1. Lettklinkervegg med puss
2. Rockwool Stålstenderplate
3. Stålstender
4. Platekledning

1090.gif

Konstruksjon

Beskrivelse

Isolasjonstykkelse

mm

Totaltykkelse

mm

Luftlyd

R´w(felt) dB

Vegg av lettklinker

100 mm blokk pusset på en side

 

110

ca. 40

150 mm blokk pusset på en side

 

160

ca. 45

200 mm blokk pusset på en side

 

210

ca. 49

Vegg av lettklinker

med lettvegg

100 mm blokk pusset på en ytterside+frittstående lettvegg*

100

110+123*

ca. 50

150 mm blokk pusset på en ytterside+frittstående lettvegg*

50

160+73*

ca. 51

150 mm blokk pusset på en ytterside+frittstående lettvegg*

70

150+93*

ca. 54

Dobbeltvegg av lettklinker

100+150 mm blokker pusset på hver ytterside**

50

320

≥55

* Stendere settes min. 10 mm fra teglvegg
** Dobbeltveggen må stå på delt fundament

Brann

Teglstein og lettklinker
Vegger av teglstein eller lettklinkerblokker finnes i brannklasser fra REI 60 til REI 240.

Dokumentasjon kan fås hos produsent eller Mur-Senteret.

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)