System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

A-takstoler

A-takstoler

 

A-takstoler er på en måte en krysning mellom et skråisolert sperretak og et horisontalt isolert kaldt loft. Det kan være vanskelig å få gjennomført kontinuerlige sjikt med vindtetting slik at det er viktig at dampsperren og andre detaljer er nøye utført. Dampsperren monteres kontinuerlig under hele loftsbjelken, samt over hele loftsrommet fra knevegg, skrådel, hanebjelke og ned igjen. A-takstoler luftes ved lufteåpninger langsetter raft og i møne og/eller gavlene. Det bør unngås at det er gjennomføringer eller monteres ventilasjonsaggregater i det kalde rommet utenfor kneveggen. Boder og kott bør være på innsiden av den isolerte kneveggen.

985.gif
1. Dampsperre

 

Isolering

 

Ute ved raft og inn mot knevegg isoleres det på samme måte som vist i fig A26 for kaldt loft med Rockwool Rafteplate og Takstolplate med papir.

Pga trykkforskjeller forårsaket av vind vil det lett kunne trekke gjennom loftsbjelkelaget og gi kalde gulv. Det er derfor viktig at loftsbjelkelaget fylles helt med isolasjon og at det vindtettes mellom bjelkene under kneveggen. Kneveggen kles utvendig med vindsperre og fores ut innvendig for å få tilstrekkelig isolasjonstykkelse. Skrådelen i A-takstolen bør også lektes ned for å få tilstrekkelig isolasjonstykkelse. Mot yttertak lages det en luftespalte som gir fri luftgjennomgang til rommet over hanebjelke. Over hanebjelke benyttes Rockwool Takstolplate med papir.

Der hvor det er god plass, som over hanebjelke og utenfor knevegg, vil det være lønnsomt å legge ekstra isolasjon. Det legges da flere lag med Flexi A-plate og med papir på toppen.

1. Luftspalte med vindsperre
2. Nedforing med Rockwool Flexi A-plate
3. Utlektet knevegg
4. Vindsperre
5. Rockwool Flexi A-plate/Takstolplate med papir
6. Dampsperre

986.gifPrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)