System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Litteratur og brosjyremateriell - Takkonstruksjoner

Standarder

Lyd

 • NS 8175 Lydforhold i bygninger

 • Lydklassifisering av ulike bygningstyper

Brann

 • NS 3470-2 Prosjektering av trekonstruksjoner

  Beregnings- og konstruksjonsregler

  Del 2: Brannteknisk dimensjonering

 • NS 3904 Brannteknisk prøving av bygningskonstruksjoner

 • NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater

 • NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler

  Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøvning av materialers egenskaper ved brannpåvirkning

 • NS-EN 13501-2 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler

  Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer

Varme

 • NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer.

  Varmemotstand og varmegjennomgangskoeffisient. Beregningsmetode NSEN ISO 10456 Byggematerialer og produkter.

 • Prosedyre for bestemmelse av deklarerte og dimensjonerende termiske verdier. NS-EN 13162 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger

 • Fabrikkfremstilte produkter av mineralull (MW) Krav

Annet

 • Byggforskserien, Byggdetaljer, Norges byggforskningsinstitutt

 • Håndbok 47-1999. Isolering mot utendørs støy. Norges byggforskningsinstitutt

 • Håndbok 50-2002. Fukt i bygninger. Norges byggforskningsinstitutt

 • Brann- og lydisolering. AS Rockwool

AS Rockwool tar forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner og verdier.

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)