System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Oppforet tretak

Oppforet tretak

Oppforet tretak er et flatt, luftet tak av tre, med helning under 6 grader. Bærekonstruksjonen er vanligvis av plasstøpt betong eller betongelementer. Oppforede tretak skal alltid luftes, slik at byggfukt eller fukt som kan komme inn i konstruksjonen kan luftes ut. Er det store avstander (>15 m) bør det legges inn luftelyrer.

Takkonstruksjonen skal ha fall til sluk med innvendig nedløp gjennom oppvarmede rom. Fallet skal være minst 1:40 i takflaten. Gjennomføringer så som piper og lufting, må aldri plasseres i lavpunktene eller ved sluk.

Dampsperren kan utelates dersom man er sikker på at de plasstøpte dekkene er tørket ut og at elementskjøter og lignende åpninger er tette. Er det rom med høy fuktighet på undersiden bør det benyttes dampsperre i form av 0,2 mm PE-folie. Som isolasjon benyttes normalt Rockwool Flexi A-plate.

Oppforede tretak egner seg også godt til å blåse med Rockwool Granulat av etter at taket er lagt. Laveste høyde over isolasjonen bør være 40 cm. Vindbeskyttelse over isolasjonen er unødvendig, men det må sikres at vind ikke blåser inn under eller i enden av isolasjonen ute ved gesims.


987.gif

1. Oppforet tretak
2. Rockwool Flexi A-plate
3. Dekke

U-verdi (W/m2K)
Oppforet tretak på dekke av betong med svill 48 x 98 mm

Flexi A-plate
Tykkelse
mm

U-verdi
(W/m2K)

100 0,36
125 0,29
150 0,24
175 0,21
200 0,19
225 0,17
250 0,15
275 0,14
300 0,13
325 0,12
350 0,11
375 0,11
400 0,10


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)