System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Sperretak

Sperretak

Sperretak isoleres i hele sin lengde opp til toppen. Løsningen krever at sperrene er lagt opp på innvendige understøttelser. Det legges ut striper av plastfolie over bærevegger eller -bjelker som må klemmes med dampsperren for øvrig. Konstruksjonen kan være utført med egen separat luftspalte mellom undertak og vindsperre, eller med kombinert undertak/vindsperre rett over isolasjonen.

Det kan benyttes sperrer av heltre eller såkalte I-bjelker. For å oppnå ønsket U-verdi vil det ofte være behov for å øke tykkelsen utover bjelkehøyden. Dette kan utføres på oversiden og/eller på undersiden ved krysslekting for å redusere kuldebroer. Ved nedlekting kan man legge dampsperren mellom utforingen og taksperren for å hindre perforering av denne ved elektriske installasjoner.

Sperrer av heltre

 

Til isolering mellom sperrene benyttes Rockwool FLEXI A-PLATE®. Platen med sin fleksible bredde kan brukes både til 36 og 48 mm tykke sperrer med senteravstand 600 mm. Sperretaket kan utføres med separat luftespalte som vist på figuren. Alternativt kan det benyttes kombinert undertak/ vindsperre rett over isolasjonen.

Isolert skråtak med sperrer av heltre

1. Taktekking
2. Undertak
3. Luftspalte
4. Vindsperre
5. Sperre
6. Rockwool FLEXI A-PLATE
7. Dampsperre og himling

973.gif


U-verdi (W/m2K)
Skråtak med sperrer av heltre

FLEXI A-PLATE
Tykkelse mm
Sperre mm U-verdi
(W/m2K)
150 36 x 148 0,27
150 48 x 148 0,28
170 36 x 173 0,23
170 48 x 173 0,24
200 36 x 198 0,21

200

48 x 198 0,22
225 36 x 223 0,19
225 48 x 223 0,19
150 + 100 36 x (148 + 98) 0,17
150 + 100 48 x (148 + 98) 0,18
150 + 125 36 x (148 + 123) 0,16
150 + 125 48 x (148 + 123) 0,16
150 + 150 36 x (148 + 148) 0,15
150 + 150 48 x (148 + 148) 0,15
150 + 170 36 x (148 + 173) 0,14
150 + 170 48 x (148 + 173) 0,14
150 + 200 36 x (148 + 198) 0,13
150 + 200 48 x (148 + 198) 0,13
200 + 200 36 x (198 + 198) 0,11
200 + 200 48 x (148 + 198) 0,12

Sperrer av I-bjelker

 

Rockwool I-plate har to falser på den ene siden av platen. Hele tverrsnittet til I-bjelken kan fylles med isolasjon ved å legge to Rockwool I-plater mot hverandre. Over dette legges da vindsperre og luftesjikt, eller eventuelt kombinert undertak/vindsperre.

Alternativt kan I-bjelken isoleres opptil underkant av øvre flens med en Rockwool I-plate. Det benyttes en vindsperre av et platemateriale som festes under flensen. Denne klemmes opp mot flensene med 20x20 mm trelist. Over luftespalten legges undertak på I-bjelkene. Dersom isolasjonstykkelsen er større enn 300 mm benyttes for eksempel en Rockwool Stålstenderplate. Denne har større breddemål og benyttes i det øverste laget opp mot vindsperren.

975.gif
Isolert skråtak med I-bjelker isolert helt opp

1. Taktekking
2. Undertak
3. Luftspalte
4. Vindsperre
5. I-bjelkeprofil
6. Rockwool I-plate i to lag
7. Dampsperre og himling

976.gif
Isolert skråtak med I-bjelker isolert opp til flens

1. Taktekking
2. Undertak
3. Vindsperre av platemateriale
4. I-bjelkeprofil
5. Rockwool I-plate i ett lag
6. Dampsperre og himling

U-verdi (W/m2K)
Skråtak med sperrer av I-bjelker

I-plate U-verdi

Tykkelse mm (W/m2K)

200 0,20
220 0,18
250 0,16
300 0,14
350 0,12
400 0,10
450 0,09
500 0,09
550 0,08
600 0,07


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)