System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Takstoler med kaldt loft

Takstoler med kaldt loft

Tak med kalde luftede loftsrom er en mye benyttet konstruksjon som man har gode erfaringer med, spesielt for småhus. Ulempene med en slik løsning kan være brannsikkerheten og inndrev av snø i værutsatte områder. Kalde loft krever at loftsrommet ikke tilføres inneluft som kan forårsake kondens i takflaten, eller at varm luft smelter snø på taket som siden fryser til is ved takfoten. Kondens og/eller isdannelser ved takfot kan skyldes utettheter i dampsperren og utettheter ved loftsluker og gjennomføringer. Ventilasjonsanlegg bør også unngås på kalde loft da de kan avgi varme. På loft som brukes som lagringsplass eller har tekniske installasjoner, må isolasjonen beskyttes mot sammentrykning. En gangbane kan bygges opp i midtfeltet over isolasjonen.

Dampsperre av 0,15 mm PE-folie skal strekkes kontinuerlig fra vegg til vegg og klemmes der de skjøtes på undergurten. Dersom det skal være skjult elektrisk anlegg bør det fôres ned under dampsperren, med minimum 30 mm tykke lekter, eventuelt 50 mm slik at det også kan legges isolasjon i nedforingen.

982.gif
1. Rockwool Takstolplate
2. Undergurt
3. Dampsperre
4. Rockwool Flexi A-plate
5. El-boks
6. Himling

983.gif
1. Luftespalte
2. Rockwool Rafteplate
3. Rockwool Takstolplate
4. Dampsperre og himling

 

Isolering

Til isolering av kalde luftede loftsrom, benyttes Rockwool Takstolplate. Platen har et utfrest spor på langsiden tilpasset undergurtens bredde og høyde. Dette gjør at isolasjonen bryter kuldebroen over undergurten. Takstolplaten leveres i tykkelser opp til 300 mm. Alternativt kan det legges to lag med Flexi A-plate med forskutte skjøter. Ut mot raft benyttes Rockwool Rafteplate. Dette er et skråskåret produkt belagt med en rivesterk vindtett folie. Folien har overlapper for å klemme med sløyfer mot vindsperren på veggen og for dekke over skjøten til neste isolasjonsplate på loftet.

Som alternativ isoleringsmåte kan det blåses inn Rockwool Blåseull på loftet. Dette utføres av autoriserte blåseentreprenører. Benyttes det vindavleder ute ved raft skal denne føres oppover langs skråtaket til den er minst 100mm over isolasjonen.

U-verdi (W/m2K)
Takstoler med kaldt loft

Takstolplate
Tykkelse
mm

Undergurt
mm

U-verdi (W/m2K)
150 48 x 98
48 x 148
0,25
0,27
175 48 x 98
48 x 148
0,22
0,23
200 48 x 98
48 x 148
0,19
0,20
225 48 x 98
48 x 148
0,17
0,18
250 48 x 98
48 x 148
0,15
0,16
275 48 x 98
48 x 148
0,14
0,15
300 48 x 98
48 x 148
0,13
0,14
325 48 x 98
48 x 148
0,12
0,13
350 48 x 98
48 x 148
0,11
0,12
375 48 x 98
48 x 148
0,11
0,11
400 48 x 98
48 x 148
0,10
0,11


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)