Isolering av VVS installasjoner og prosess/industrianlegg

Guide for isolering av VVS installasjoner

Teknisk isolering - den lille vvsDen lille VVS henvender seg først og fremst til entreprenører, håndverkere, prosjekterende og andre fagfolk som arbeider innenfor både VVS og prosess/industrianlegg.

Håndboken omhandler sentrale forhold i lover og forskriftskrav samt dimensjonering av isolasjonstykkelser i henhold til disse. Den inneholder selvfølgelig også våre anvisninger for løsninger som oppfyller kravene til energitap, kondens, frost og brann.