System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Beholdere og små tanker

Varme beholdere og tanker som er del av byggets varmesystem må også isoleres for å hindre unødvendig energitap. Isolasjonstykkelser dimensjoneres etter NS-EN 12828.

Det isoleres mot energitap og eventuelt mot uønsket temperaturfall.

Beholdere og små tanker

Isolering mot energitap
Riktig isolasjonstykkelse dimensjoneres etter NS-EN 12828.

Kuldebroer på tanker og beholdere
Kuldebroer i form av stag, avstandsholder og støtter bør unngås i størst mulig grad. Slike kuldebroer kan medføre uforholdsmessige store ekstra varmetap.

I tabellene på side 14 til 49 er det bare tatt hensyn til ekstra varmetap for rør og ikke plane flater (over 400 mm dia). Dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle basert på de aktuelle kuldebroer.

BeholdereBeholdere

På beholdere med temperaturer under 150 °C kan ROCKWOOL Lamellmatte 541 benyttes både på krumme og plane flater. På plane flater kan også plater benyttes, f. eks. ProRox SL 900

Isolasjonstykkelser

Riktig isoleringsklasse finnes i diagrammer på side 9. Korrekt isolasjonstykkelse finnes deretter i tabellene på side 14 til 49 eller beregnes med ROCKTEC.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)