System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Henvisninger

TEK10 med veiledning
§ 11-10 Sikkerhet ved brann. Tekniske installasjoner
§ 14-5 Energi. Minstekrav
§ 15-5 Generelle krav til innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

NS-EN 14303:2009
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner - Fabrikkfremstilte mineralullprodukter (MW) - Krav

NS-EN 12828:2012
Varmesystemer i bygninger, Utforming av vannbaserte varmesystemer

NS-EN ISO 12241:2008
Varmeisolasjon for bygningsutstyr og industrianlegg – Beregningsregler

NS-EN 1366-1:2009
Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 1: Kanaler

Dancert - EC Certificate of Conformity
1073-CPD-137-3 – AS ROCKWOOL - Thermal insulation products for building equipment and industrial Installations

 

SINTEF Produktdokumentasjon
SINTEF 020-0237 CONLIT Alu Brannmatte og CONLIT Alu Brannplate. Brannisolering av ventilasjonskanaler.

BV Nett
Veileder for brannsikker ventilering. Versjon 2

ROCKWOOL Monteringsanvisninger
8.32 EI 30 og EI 60 Brannisolering av ventilasjonskanaler med CONLIT Alu Brannmatte
8.33 EI 30 og EI 60 Brannisolering av ventilasjonskanaler med CONLIT Alu Brannplate

ROCKWOOL Ytelseserklæringer
DOP-000799-01 ROCKWOOL Universalrørskål
DOP-DE0721071301 Rørskål 800
DOP-000115-01 Lamellmatte 541
DOP-000276-01 CONLIT Alu Brannmatte EI 30
DOP-000277-01 CONLIT Alu Brannmatte EI 60
DOP-000278-01 CONLIT Alu Brannplate EI 30
DOP-000471-01 CONLIT Alu Brannplate EI 60PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)