System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Isoler klimabevisst

Isoler klimabevisstI dag kommer hele 40 % av CO2-utslippet fra bygningene våre. 2/3 av dette stammer fra oppvarming. Hvis vi ikke gjør noe aktivt, vil CO2-utslippene øke den globale oppvarmingen ytterligere.

Først når klimaskjermen og de tekniske installasjonene er energimessig optimale, reduseres varmetapet og CO2-utslippene. Deretter oppnås den fulle effekten av et redusert energiforbruk, bruk av eventuelle alternative energikilder og andre aktive sparetiltak. Se modellen under.

CO2-utslipp
Ved forbrenning av olje, gass, kull og andre fossile brennstoffer frigis CO2. Denne drivhusgassen oppstår når luftens oksygenatomer (O) under forbrenningen binder seg med brenselets karbon (C). Når CO2 – ved forbrenning av olje m.m. – slippes ut i atmosfæren, øker det den globale oppvarmingen. Mindre forbruk av brensel medfører lavere drivhuseffektPrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)