System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kalde rør

Effektiv isolering av kalde rør stiller krav til nøyaktig montering av isolasjon og diffusjonstetting.

Rør med temperatur ca. 5 °C – ca. 18 °C. Kaldt tappevann

Isoleres med ROCKWOOL Universalrørskål, Rørskål 800 eller evt. Lamellmatter på større dimensjoner. Disse produktene er pålagt en diffusjonstett armert alufolie. Alle skjøter må tapes med tilsvarende alutape. Eventuelle skader i folien må også tettes med alutape.  Prinsipp for isolering av kaldtvannsrør


Rør med temperatur under 5 °C
Det anbefales ikke å benytte ROCKWOOL isolasjon på
kjøle- og fryserør.


Isolering av kalde rør
I forbindelse med isolering av kalde rør, skal det tas hensyn til både energitap, kondens og risiko for frost.
Isolering av kalde rør
Isoleringen skal utføres nøyaktig, slik at man unngår sprekker, spalter og områder med utilsiktet tynnere isolasjon.


Isolering ved ventiler, oppheng, flenser o.l

Ventiler, flenser o.l isoleres etter samme prinsipp som resten av anlegget.

Avslutt alltid med dampsperre.

Isolering ved ventiler, oppheng, flenser o.l

Der isolasjonen stopper kan det brukes avslutningsmansjett + fugemasse.

Dette sier forskriftene

TEK 10 setter krav til isolering av kalde rør, både når det gjelder energitap og frostsikring. I tillegg anbefales det at rørene isoleres mot utvendig kondensdannelse.

  • Energitap:
    Rør med kjølende medier skal isoleres slik at varmetilførsel til mediet reduseres. Kalde installasjoner med ikke kjølende medier, som for eksempel kaldt tappevann bør minst isoleres som angitt i klasse 2 i NS-EN 12828, se oversikt her, eller beregn med ROCKTEC.
  • Isolering mot frost:
    Det er et forskriftskrav at vann og avløpsinstallasjoner skal sikres mot frost. For dimensjonering, se oversikt her
  • Isolering mot kondens:
    Kalde rør må isoleres for å hindre overflatekondens som igjen kan føre til skader og ulemper på tilliggende konstruksjoner og installasjoner. Nødvendig tykkelse kan finnes i tabell på side 58 eller beregnes med ROCKTEC. Vær oppmerksom på at en blank og metallisk overflate krever større isolasjonstykkelse enn en mørk og ikke metallisk overflate.

 

Kondensisolering

Når kalde rør føres gjennom varme rom, vil røret i mange tilfeller bli vått og det vil dryppe fra det. Dette forhindres ved å isolere røret og avslutte utvendig med en dampsperrende membran, f. eks. plast- eller alufolie. Alle skjøter og åpninger i dampsperren skal lukkes med tape eller fugemasse.

Kondensisolering – isolasjonstykkelser i mm
Relativ
fukt
Rørdia. Rørtemperatur ° C
+10 +6 +2*
    PB MM PB MM PB MM
50 % 27 mm 0 0 2 2 4 5
  48 mm 0 0 2 2 3 4
  76 mm 0 0 2 3 5 5
  108 mm 0 0 2 3 5 6
  219 mm 0 0 3 4 5 6
  406 mm 0 0 3 4 5 6
  Plan 4 5 7 9 8 11
70 % 27 mm 4 5 7 9 9 12
  48 mm 4 6 7 10 10 13
  76 mm 4 6 8 11 11 14
  219 mm 5 7 8 12 11 16
  406 mm 5 7 9 13 12 18
  Plan 5 7 10 14 19 30
90 % 27 mm 18 26 23 31 23 41
  48 mm 21 30 27 37 32 47
  76 mm 23 34 29 41 36 53
  108 mm 24 37 30 45 39 58
  219 mm 27 42 34 53 43 67
  406 mm 29 47 37 60 47 77
  Plan 31 53 38 61 48 79
Utvendig mantling: PB: Papp og og bandasje. MM: Metallmantling Romtemperatur 20 °C.
*) Isoleres best med cellegummi.
Det forutsettes at rørene isoleres med Universalrørskål eller Rørskål 800.

 Frostsikring

Rør med stillestående medier, f. eks. vann eller asfalt, som er plassert utendørs eller i rom hvor temperaturen er lavere enn mediets frysepunkt, risikerer å fryse. Isolering av røret kan utsette, men ikke helt forhindre tilfrysingen. Nedenfor kan du se hvor mange timer en korrekt utført isolering kan holde vannrør frostfrie.

Kondensisolering – isolasjonstykkelser i mm
Rør-dia 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
27 mm 3 4 4 5 5 6 6
48 mm 8 9 40 12 13 15 17
76 mm 15 19 22 25 28 33 37
108 mm 24 30 36 42 47 56 63
219 mm 55 73 89 105 119 - -
420 mm 113 - - - - - -
Tabellverdiene angir det antall timer som røret er sikret mot frostsprengning ved en starttemperatur på 0 °C og en omgivelsestemperatur på -12 °C samt en tilfrysningsprosent på 25. Beregningene er utført under forutsetning av at rørene er isolert med ROCKWOOL Rørskål.

Tabellverdiene er beregnet ut i fra et tillatt tilfrosset tverrsnitt på 25 %. Er det forsvarlig med et større tilfrosset areal kan tabellverdiene økes.

Om mediet i røret er stillestående i lengre tid, må det legges en varmekabel på røret. Det bør benyttes en termostatstyrt varmekabel med min. samme effekt som det beregnede varmetap. Varmetap under de aktuelle forutsetninger kan beregnes med ROCKTEC.

Vær oppmerksom på at oppheng og klammer som bryter gjennom isolasjonen vil kunne forkorte frostsikringstiden betydelig. Det anbefales derfor å bruke isolerte klammer.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)