System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Konstruksjonseksempler og montering av isolasjon av rør

Følgende viser prinsippene for isolering av rør med ROCKWOOL Rørskåler, både stive og bøyelige, lamellmatter og brannmatter.

Isolering med bøyelige rørskåler - isolering av rør

ROCKWOOL Universalrørskål med tape

ROCKWOOL Universalrørskål

  • Maks. anvendelsestemperatur: 250 °C
  • Maks. temperatur på alufolie og tape: 80 °C

Rette rør
Rørskålen åpnes i den langsgående slissen og plasseres rundt røret.

Bend

Isolering med bøyelige rørskåler - Bend - isolering av rør

Universalrørskålens fleksible struktur

Universalrørskålens fleksible struktur og evne til å bøyes gjør den til «markedets raskeste rørisolasjon».


Oppheng og andre rørdeler
Oppheng og andre rørdeler

Rørskålen kan monteres utenpå klammer uten tilskjæring. Plasser rørskålen rundet klammeret og klem lett på overflaten et par ganger. Isolasjonen tilpasser seg da klammerets form. Samme teknikk brukes også på fittings og andre rørdeler.

Festing - isolasjon av rør
Isolasjonen holdes sammen rund røret og skjøtene lukkes med aluminiumstape. Rørskålen kan deretter også festes med galvanisert jern- eller kobbertråd.

Overflate
Universalrørskålens blanke aluminiumsoverflate er så robust, at den utmerket kan fungere som endelig overflate på mindre utsatte steder. Ved behov benyttes kapsling av plast eller metall.


Isolering med stive rørskåler

ROCKWOOL Rørskål 800

  • Maks. anvendelsestemperatur: 650 °C
  • Maks. temperatur på alufolie og tape: 80 °C

Rette rør
Rørskålen åpnes i den langsgående slissen og plasseres rundt røret.

Bend
Isolering med stive rørskåler - bend
Ved bøyer og bend skjæres rørskålen i kileformede segmenter og
uthules innvendig for å gi plass til fittings. Segmentene plasseres rundt bendet.

Oppheng og andre rørdeler Oppheng og andre rørdeler
Rørskålen uthules innvendig for å gi nødvendig plass for klammer, fittings, muffer og andre rørdeler.

Festing av isolasjonen
Isolasjonen holdes sammen rund røret og skjøtene lukkes med aluminiumstape. Rørskålen kan deretter også festes med jern- eller kobbertråd. På bend skal hvert enkelt segment festes for seg.

Overflate
Aluminiumsfolien på Rørskål 800 er så robust at den utmerket kan fungere som endelig overflate på mindre utsatte steder. Ved behov benyttes kapsling av plast eller metall.

Merk!

  • Press rørskålene godt mot hverandre og hold den langsgående skjøten lukket når det tapes, så det ikke blir glipper.
  • På kalde rør skal alufolien også fungere som en dampsperre og alle skjøter må tapes, også de tverrgående. Her kan det også være en fordel å legge en ekstra tape på den langsgående skjøten, i tillegg til den påmonterte.

Isolering med lamellmatte

ROCKWOOL Lamellmatte 541

Leveres på rull og en side er belagt med armert og PE-belagt alufolie og kan benyttes på både ventilasjons-kanaler og rør.

Isolering med lamellmatte - ROCKWOOL Lamellmatte 541
   

Rette rør:
Lamellmatten skjæres i stykker med lengde* tilpasset rørets omkrets.

*lengde = (rørdia.+(2 x isoleringstykkelse)) x 3,14 Se tabell på side 80.

Isolering med lamellmatte - Rette rør
   

Bend:
Ved bend etc. tilskjæres passtykker (”fisker”), som legges på røret, slik at isolasjonen blir tett og uten sprekker.

Isolering med lamellmatte - Bend
   

Oppheng og andre rørdeler:
Lamellmatten legges over klammer, fittings etc.

Isolering med lamellmatte - Oppheng og andre rørdeler
   

Festing av isolasjonen
Isolasjonen holdes sammen rundt røret, festes og skjøtene lukkes med aluminiumstape. Alternativt kan lamellmatter festes med galvanisert jern- eller kobbertråd. Tråden spiralvikles med ca. 6 viklinger pr. m. Det kan også lages en overlapp i den langsgående skjøten ved å fjerne ca.100 mm isolasjon. Overlappen stiftes med spesial-stiftemaskin, for eksempel Bostitch T6 før alle skjøter tapes. Avstand mellom stifter skal være 50-100 mm. Tabellen viser kapplengder for sirkulære kanaler.

Lamellmatte 541 - Festing av isolasjonen

Teoretisk kapplengde for sirkulære kanaler inklusive 100 mm overlapp (mm)

Kanaldiameter

Isolasjonstykkelse i mm

25 30 40 50 60 80 100
100 mm 571 603 666 728 791 917 1042
125 mm 650 681 744 807 870 995 1121
160 mm 760 791 854 917 980 1105 1231
200 mm 885 917 980 1042 1105 1231 1356
250 mm 1042 1074 1137 1199 1262 1388 1513
315 mm 1247 1278 1341 1404 1466 1592 1718
400 mm 1513 1545 1608 1670 1733 1859 1984
500 mm 1827 1859 1922 1984 2047 2173 2298
630 mm 2236 2267 2330 2393 2455 2581 2707
800 mm 2769 2801 2864 2926 2989 3115 3240
1000 mm 3397 3429 3492 3554 3617 3743 3868
1250 mm 4182 4214 4277 4339 4402 4528 4653
1600 mm 5281 5313 5376 5438 5501 5627 5752
Tall i rødt  angir at nødvendig lengde er større enn hel matte og må skjøtes.

Overflate:
Lamellmattens blanke aluminiumsoverflate er så robust, at den utmerket kan fungere som endelig overflate på mindre utsatte steder. Ved behov benyttes kapsling av plast eller metall.


Isolering i flere lag

I tilfeller der det er behov for store isolasjonstykkelser, kan det være nødvendig å bruke flere lag med isolasjon.

Monteres med forskutte skjøter. Vær oppmerksom på at temperaturen på steinull og eventuelle folier ikke overskrider de maksimale anvendelsestemperaturene. Se produktenes datablad. Beregn temperaturer med RockTec.

Isolering i flere lag
   

To eller flere lag
Det kan benyttes samme produkt i flere lag, for eksempel to lag Rørskål 800 som passer sammen, eller kombinasjon av forskjellige produkter, med en rørskål innerst og Lamellmatte ytterst.

 
   

Festing av isolasjon
Hvert lag festes nøyaktig og tett før det neste laget monteres. Forskyv skjøter i første og andre lag i forhold til hverandre.

 
   

Overflate:
I noen tilfeller kan isolasjonsarbeidet avsluttes med produktenes alufolie som synlig overflate, men ofte benyttes plast- eller metallkapsling.

 

Brannisolering med nettingmatte

CONLIT Alu Brannmatte

CONLIT Alu Brannmatte leveres som ruller, med yttersiden belagt med armert aluminiumsfolie og 1" galvanisert netting.

   
     
Rette strekk
Skjær/klipp stykker av matten med lengde tilpasset kanalens omkrets pluss en liten overlapp. En skarp hekksaks er godt egnet til å klippe med. Kapplengder er gitt i tabellen nedenfor.
   
Teoretisk kapplengde i mm inkl. 50 mm overlapp
Kanaldiameter Isolasjonstykkelse (mm)
mm 60 90
10 741 930
125 820 1008
160 930 1118
200 1055 1244
250 1212 1401
315 1416 1605
400 1683 1872
500 1997 2186
630 2405 2594
800 2939 3128
1000 3567 3756
1250 4352 4541
1600 5451 5640
Tall i rødt angir at nødvendig lengde er større enn hel matte og må skjøtes
   
     
Bend
På bend skjæres mindre passtykker som legges rundt bendet så isolasjonen blir tett og uten sprekker eller åpninger
  Brannisolering med nettingmatte -Bend
     
Festing
Conlit Alu Brannmatte festes ved å sy sammen alle matteskjøter med galvanisert ståltråd i nettingen. Matten kan også festes med kramper ved hjelp av spesialtang, for eksempel Bostitch P7. Stinglengde/avstand mellom kramper skal være 100-150 mm
  Brannisolering med nettingmatte - Festing
     
Overflate
I noen tilfelle er mattens aluminiumsfolie tilstrekkelig som avsluttende overflate, men ofte benyttes også metallkapsling.
  Brannisolering med nettingmatte - CONLIT Alu Brannmatte
CONLIT Alu Brannmatte


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)