System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lambda-verdier

Varmeisoleringsevnen i ROCKWOOL produktene skyldes at man stenger luften inne mellom steinullfibrene slik at den blir stående mest mulig i ro. Produktene består av 95-99 % luft.

Hva er lambda-verdi?
Lambda-verdi, eller varmeledningsevne, er et uttrykk for hvor godt et materiale isolerer. Jo mindre verdi, desto bedre isolerer det.

Definisjonen på lambda:
Lambda-verdien angir hvor stor energimengde, målt i Wh, som i løpet av en time går gjennom 1 m² med tykkelse 1 m, når temperaturforskjellen mellom de to sidene er 1 °C. Lambda-verdien er ikke avhengig av produktets tykkelse, men er den samme for alle tykkelser av det samme produkt.

Hvordan oppgis lambda-verdiene
Basert på den obligatoriske CE-merkingen av tekniske isolasjonsprodukter skal lambda-verdier deklareres og oppgis som spesifisert i den harmoniserte produktstandarden NS-EN 14303. Det er der også angitt hvilke testmetoder som skal benyttes for måling av lambdaverdier for henholdsvis rørskåler og plater/matter.

Eksempel på et produkts lambda-kurve
Eksempel på et produkts lambda-kurve

Alle isolasjonsmaterialers varmeledningsevne er mer eller mindre temperaturavhengige, og høyere ved stigende temperatur. CE-merkingen krever derfor at lambdaverdien deklareres som en kurve basert på en formel med tre konstanter:
λ(tm) = A x 10-2 + B x 10-4 x tm + C x 10-7 x tm²

tm er middeltemperatur over isolasjonslaget, se figur under.

A, B og C er konstanter som vil variere fra produkt til produkt
illustration
A, B og C er konstanter som vil variere fra produkt til produkt

Lambda-verdiene vil også oppgis i tabellform eller enkeltverdier. Det skal da alltid oppgis for hvilken middeltemperatur den aktuelle lambda-verdi gjelder.

Eks.: λ50 = 0,037 W/m·K, angir varmeledningsevnen ved middeltemperatur 50 °C.

2 Eksempler på Lambda-verdierPrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)