System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Omregning av energienheter

Beregningseksempel
Omregning fra en energienhet til en annen:

  1. Start ved diamantspissen med den energienhet du kjenner.
  2. Følg linjen som fører til den energiformen du vil omregne til.
  3. Multipliser antallet av dine kjente energienheter med det første tallet du finner på den linjen du følger.

Hvis du f. eks. sparer 2023 kWh, vil det tilsvare følgende antall kg tung fyringsolje:
2023 kWh x 0,0905 = 183 kg tung fyringsolje spart

Vil du omregne de sparte 2023 kWh til m3 naturgass, er beregningen:
2023 kWh x 0,0910 = 184 m3 naturgass

Du kan ”bevege deg” i hvilken retning du ønsker i diamanten.

  Omregning av energienheter - isolering


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)