System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Oppheng

Varmetap i røroppheng

Uisolert oppheng
Varmetap i røroppheng, Uisolert opphengKlamring som er festet direkte i røret, eventuelt med gummiforing, medfører 15 % større varmetap fra anlegget i forhold til om det benyttes klamring/oppheng som er isolert eller festes utenpå rørisolasjonen. Det ekstra varmetapet gjennom opphenget må kompenseres med økt isolasjonstykkelse på resten av anlegget.


Isolert oppheng
Varmetap i røroppheng - Isolert opphengOppheng og klamringer som er isolert så ingen metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget, medfører ikke noe ekstra varmetap. Rørisoleringen kan derfor utføres tynnere og billigere enn om det benyttes tradisjonell klamring.

- Isoleringsarbeidet kan utføres raskere
- Plassbehovet for rørene reduseres

Oppheng med metalldeler som gjennombryter isolasjonen gir 15 % større varmetap. For å kompensere for dette må isolasjonstykkelsen økes med 30 %.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)