System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Plastnedløp og avløpsrør

Isolering mot energitap

Avløp fra taksluk står i direkte forbindelse med uteklimaet og vil derfor forårsake energitap, hvis ikke avløpene isoleres.

 • Isoleringsmetode
  Avløpsrøret isoleres med ROCKWOOL Rørskål 800 eller Lamellmatte med alufolie.

Kondensisolering

Avløp fra taksluk vil i perioder lede bort 0 °C smeltevann. Det kan gi utvendig kondens på nedløpet, med mindre det utføres en effektiv kondensisolering.

 • Isoleringsmetode
  Det isoleres med Rørskål 800 eller Lamellmatte 541. Over skjøtene brukes det alutape. Se detaljer her

Prinsippskisse av avløp fra taksluk
Prinsippskisse av avløp fra taksluk

Støyisolering

Støy forekommer der hvor tak- eller kloakkvann renner gjennom nedløpet – spesielt ved bend.

 • StøyisoleringProblemløsning
  Problemet kan løses på en enkel måte ved å lydisolere med en 50 mm Rørskål 800.

  Lydreduksjonen er ca 13 dB i forhold til et uisolert plastrør

 • Alternative kledninger
  Hvis det i tillegg mantles med 0,8 mm stålplate økes lydreduksjonen til ca 17 dB.

  Vær oppmerksom på at røroppheng, som er plassert direkte på røret, kan lede lyden fra røret og ut i veggen eller dekket. Røroppheng bør derfor monteres utenpå isolasjonen eller med vibrasjonsdempende klammer.

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)