System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Varme rør - Dimensjoneringstabeller - Klasse 1

Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng.


Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng
Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng.

 Klasse 1 - Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng
Beregningen basert på omgivelsestemperatur 20°C
og aluminiumsfolie som utvendig overflate, emisjonstall = 0.05.
 


 Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng.

Klasse 1 - Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng
Beregningen basert på omgivelsestemperatur 20°C og
aluminiumsfolie som utvendig overflate, emisjonstall = 0.05.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)