System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Varme rør - Dimensjoneringstabeller - Klasse 4

Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng


Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng


Klasse 4 - Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse

Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng

Klasse 4 -  Isolert oppheng med full isolasjonstykkelse, Korrekte isolasjonstykkelser med isolert oppheng

Beregningen er basert på omgivelsestemperatur på 20 °C og aluminiumsfolie som utvendig overflate, emisjonstall = 0,05.Klasse 4 - Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget

Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng

Klasse 4 - Oppheng der metalldeler bryter gjennom isolasjonslaget, Korrekte isolasjonstykkelser med uisolert oppheng

Beregningen er basert på omgivelsestemperatur på 20 °C og aluminiumsfolie som utvendig overflate, emisjonstall = 0,05.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)