System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Varme rør - oversikt

NS-EN 12828 angir maksimale energitap som tillates fra anlegget. Det deles inn i seks kategorier – Isoleringsklasser – hovedsakelig avhengig av driftstemperatur, omgivende temperatur og driftstimer pr. år. Desto høyere klasse, jo strengere krav.

Finn den korrekte isolasjonstykkelsen

Varmeanlegg  
Fordelingsledninger og utstyr i oppvarmede
rom
Klasse 3
Fordelingsledninger og utstyr i uoppvarmede
rom
Klasse 4
Varmt tappevann  
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i
oppvarmede rom
Klasse 4
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i
uoppvarmede rom
Klasse 5
Ventilasjonsanlegg  
Tilluftkanaler i oppvarmede rom Klasse 1
Tilluftkanaler i uoppvarmede rom Klasse 3

Varmetap – oversikt

Dette skjemaet gir en rask oversikt over sammenhengen mellom varmetap, temperatur og isolasjonstykkelser. I skjemaet har vi tatt utgangspunkt i ROCKWOOL Universalrørskål. Mer utførlige beregninger, også for andre produkter, kan gjøres med ROCKTEC.

Det er forutsatt isolert oppheng.

ROCKWOOL Universalrørskål

Varmetap fra uisolerte rør

Til beregninger for uisolerte deler av varmeanlegg kan
disse verdiene i praksis brukes:

 

 


Varmetap fra uisolerte rør

 

Varmetap fra uisolerte ventiler og flenser

Til beregninger for uisolerte deler av varmeanlegg kan disse verdiene i praksis brukes:

 

En vesentlig faktor i begrensningen av varmetapet fra varmeanlegget er en effektiv isolering av ventiler og flenser. Se eksemplene nedenfor:

Varmetap – uisolerte rør – W/m
    Temperaturforskjell – rom-rør (°C)
Rørdiameter 20 40 60 80 100
18 mm 14 32 53 76 102
22 mm 16 38 63 91 123
28 mm 20 47 78 113 152
35 mm 25 57 95 138 185
42 mm 33 69 114 685 222
48 mm 33 77 128 185 250
60 mm 38 93 155 225 303
76 mm 50 114 190 276 373
89 mm 57 131 218 317 428
102 mm 64 148 245 357 482
114 mm 71 163 271 393 531
140 mm 85 195 324 471 637
169 mm 100 229 380 553 748
219 mm 126 289 481 700 947
Plane flater m2 179 419 705 1037 1415
Innendørs plassering, omgivelsestemp. 10 °C. Fri konveksjon. ”Sorte rør”. Ved heltidsdrift med konstant temperatur.
 

Eksempler:

Varmetap fra uisolerte ventiler
En uisolert 2” ventil, 50° C

 • Taper energi som 2 m uisolert 2” rør
 • Taper energi som 15 m isolert 2” rør

En uisolert 4” ventil, 100° C

 • Taper energi som 2 m uisolert 4” rør
 • Taber energi som 30 m isolert 4” rør

Varmetap fra uisolerte flenser
En uisolert 2” bolteflens, 50° C

 • Taper energi som 0,6 m uisolert rør
 • Taper energi som 4,5 m isolert rør

En uisolert 4” flens, 100° C

 • Taper energi som 0,6 m uisolert rør
 • Taper energi som 9 m isolert rør


Kilde: Verein Deutsche Ingenieure, O.Ing Morisse, 1985 

Merk: De faktiske energitap kan avvike mye i forhold til det som er angitt i tabellen, avhengig av rørets plassering, overflate etc. 

 

 

Ventiler og flenser bør isoleres med f. eks. ventilkapper eller spesiallagde puter. 

En god tommelfingerregel
Varmetapet fra 1 meter uisolert rør er ca. 10 ganger større enn varmetapet fra 1 meter isolert rør (gjelder for 60 mm rør, 80 °C, isolert i klasse 2).  

 

OBS!

Hvis ventiler og flenser er uisolerte, kan varmetapet fra disse lett overstige varmetapet fra hele resten av et godt isolert anlegg.

Husk:

 • Ved høyere medietemperaturer blir forskjellen større.
 • Ved større rørdimensjon blir forskjellen større.
  
   

 

 


Etterisolering av eksisterende installasjoner

Eldre bygg har ofte kun 15-20 mm isolasjon på sentralvarme- og varmtvannsrør i f. eks kjeller eller krypkjeller. Å etterisolere disse rørene er en svært god investering.

Isolerer man utenpå den eksisterende isolasjonen med 20 mm ekstra, oppnår man følgende besparelser:

Beregningseksempler, uoppvarmede rom:

 • Beregningseksempler, uoppvarmede rom:
Sparer 4,0 l olje/år pr. lm.
 • 28 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 5,3 l olje/år pr. lm.
 • 34 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 6,0 l olje/år pr. lm.

Med den nåværende oljeprisen (primo 2014) sparer man:
På 21 mm rør: 48 kr. /lm. i året.
På 28 mm rør: 63 kr. /lm. i året.
På 34 mm rør: 72 kr. /lm. i året.

Det kan godt være snakk om enda større besparelser, da det kommer an på kvaliteten på den nåværende isolasjonen

Ved heltidsdrift med konstant temperatur.

Reduser CO2 utslippet samtidig

 • Hver liter spart fyringsolje reduserer utslippet med ca. 3,1 kg CO2.


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)