System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Ventilasjonskanaler

Varme-, kondens- og brannisolering av ventilasjonskanaler

Kanaler kan ha flere utforminger:
Kanaler kan ha flere utforminger - Ventilasjonskanaler

Forskriftskrav

Energitap
I følge TEK 10 skal kanaler isoleres for å hindre unødig varmetap. I veiledningen er det henvist til NS-EN 12828 for beregning av energiøkonomisk isolasjonstykkelse.

Følgende kanaler er det nødvendig å isolere mot energitap:

  • Kanaler med oppvarmet luft
  • Kanaler med avkjølt luft
  • Kanaler med uteluft ført i varme rom
  • Kanaler med returluft til gjenvinning
Korrekt isolasjonsklasse finnes i diagram eller tabell på side 9. Korrekt isoleringstykkelse finnes så i tabellen på side 14 til 49. Husk at det skal tas hensyn til varmetap gjennom uisolert oppheng.

Kondens
For å hindre kondens og unngå skader og ulemper på anlegget og omgivelsene kan det også være nødvendig å isolere kanaler som nevnt nedenfor:

  • Kanaler med temperatur lavere enn omgivelsene isoleres mot utvendig kondens
  • Kanaler med høyere temperatur enn omgivelsene isoleres mot innvendig kondens

Nødvendig isoleringstykkelse kan beregnes med ROCKTEC.

 


Brannsikring - Ventilasjonskanaler

I TEK 10 er det krav om at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. Veiledningen til TEK 10 angir at brannmotstand for kanaler som føres gjennom brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning.

Brannmotstand for kanaler skal nå testes og dokumenteres etter standarden NS-EN 1366-1. Kanalene testes med både innvendig og utvendig brannbelastning. I Norge testet man tidligere etter NS-EN 1366-3 som gjelder rør og kabler. Denne testmetoden omfatter bare selve gjennomføringen og kun med utvendig brannpåvirkning.

I prinsippet er det to måter å brannsikre ventilasjonsanlegget, med to forskjellige strategier.

Trekk-ut-strategi
Ventilasjonsanlegget skal være i bruk under en brann og trekke ut røyk og branngasser. Hele kanalnettet må da i prinsippet brannisoleres i samme brannklasse som de branncellebegrensende bygningsdeler de føres gjennom. Vifter må være dimensjonert for å tåle høy temperatur og det må legges bypass ved filtre etc.

Steng-inne-strategi
Ventilasjonsanlegget stoppes ved en brann og brannsikringen ivaretas med brannspjeld i alle brannklassifiserte konstruksjoner. Spjeldene må ha samme EI-klasse som byggets branncellebegrensende konstruksjoner.

Et tverrfaglig bransjenettverk (BV Nett) har utarbeidet «Veileder for brannsikker ventilering». Den anbefaler løsninger for ventilasjon i bygg for å ivareta brannsikkerhetskravene i TEK10 basert på dokumentasjon i henhold til harmoniserte NS-EN standarder.

Steng inne strategi - VentilasjonskanalerFordi ny praksis krever at kanalnettet også skal være sikret mot innvendig brannpåvirkning, kreves det derfor vesentlig større tykkelser nå enn tidligere, da det kun var utvendig brannpåvirkning i gjennomføringen som var dimensjonerende. Klassifisering for innvendig og utvendig brannpåvirkning og vertikale og horisontale kanaler vil for eksempel angis som EI 30 [ve ho i <-> o].

Vær oppmerksom på at brannisolasjonen i de aller fleste tilfeller også vil fungere som varme- og kondensisolasjon.

 


Brannisolering av ventilasjonskanaler

Kanalene brannisoleres for å hindre brannspredning gjennom kanalsystemet.

Kanalene skal brannisoleres til samme klasse som de branncellebegrensende konstruksjoner de føres gjennom og hele kanalstrekket skal isoleres. Produkter og tykkelse, avhengig av brannklasse og kanalform, er angitt i tabellen under.

Brannisolering av ventilasjonskanaler - tabel


Brannisolering av sirkulære kanaler
For brannisolering av sirkulære kanaler benyttes CONLIT Alu Brannmatte med tykkelse som angitt i tabellen over.

Brannisolering av sirkulære kanaler


Gjennomføringer

Der kanalen føres gjennom branncellebegrensende bygningsdel må det tettes med remse av steinull eller annen dokumentert metode.


Merk:

I kanaler som fører kald luft, må det legges en dampsperre utenpå brannisolasjonen. Om det er behov for termisk isolering utover det brannisolasjonen gir, kan Lamellmatte 541 i nødvendig tykkelse benyttes som et ytterste lag.


Brannisolering av rektangulære kanaler

For brannisolering av rektangulære kanaler benyttes CONLIT Alu Brannmatte eller CONLIT Alu Brannplate som angitt i tabellen ovenfor.

Med CONLIT Alu Brannmatte
Brannisolering av rektangulære kanaler Med CONLIT Alu Brannmatte 

Med CONLIT Alu Brannplate
Brannisolering av rektangulære kanaler Med CONLIT Alu Brannplate

Se detaljer i monteringsanvisning 8.33

Gjennomføringer

Der kanalen føres gjennom branncellebegrensende bygningsdel må det også tettes med remse av steinull eller annen dokumentert metode.

Merk:

I kanaler som fører kald luft, må det legges en dampsperre utenpå brannisolasjonen. Om det er behov for termisk isolering utover det brannisolasjonen gir, kan Lamellmatte 541 i nødvendig tykkelse benyttes som ytterste lag.

Utvendige overflater – uansett kanalform

Om den påmonterte folie ikke er tilstrekkelig, benyttes for eksempel metallkapsling. 

Termisk isolering

Termisk isoleringVentilasjonskanaler som fører varm eller kald luft gjennom rom med temperaturer som avviker fra kanaltemperaturen, skal isoleres mot energitap, ref. TEK 10 § 14.5. I følge veiledning til TEK 10 kan økonomisk isolasjonstykkelse beregnes etter NS-EN 12828.

Kanalene isoleres med ROCKWOOL Lamellmatte 541, med mindre de også skal brannisoleres. I så fall benyttes CONLIT Alu Brannmatte eller CONLIT Alu Brannplate. Om det er behov for termisk isolering utover det brannisolasjonen gir, benyttes Lamellmatte 541 i nødvendig tykkelse utenpå brannisolasjonen.


Isoleringstykkelser

Nødvendig isoleringstykkelse i henhold til NS-EN 12828 kan beregnes med ROCKTEC. Alternativt benyttes tabellene i denne boken.

  • Finn korrekt klasse i diagram eller tabell på side 9.
  • Finn deretter korrekt isoleringstykkelse i tabellene på side 14 til 49.

Kondensisolering

Hvis temperaturen i kanaler avviker fra lufttemperaturen i omgivelsene, er det fare for kondensdannelse.

Isolering mot utvendig kondensUtvendig kondens unngås ved å isolere kanalen og avslutte utvendig med en dampsperrende membran. Det benyttes ROCKWOOL Lamellmatte 541 med armert alufolie.

Alle skjøter og åpninger i alufolien skal tettes med tape og eventuelt fugemasse. Nødvendig isolasjonstykkelse bestemmes av kanalens temperatur, rommets lufttemperatur, fuktforhold og materialvalg.

Veiledende isoleringstykkelser er gitt i tabellen nedenfor. Nøyaktig beregning av isoleringstykkelse basert på aktuelle forhold kan gjøres med ROCKTEC

Veiledende eksempel for kanaldiameter 200 mm

Kanaltemp. Romluft Nødvendig isolasjonstykkelse
10° C 20° C / 70% RF 9 mm
10° C 20° C / 80% RF 21 mm
-10° C 20° C / 70% RF 46 mm
-10° C 20° C / 80% RF 79 mm
Detaljert beregning utføres med ROCKTEC.

Isolering mot utvendig kondens

Isolering mot innvendig kondensInnvendig kondens unngås ved å isolere kanalen. Kanalvegger av metall vil i slike tilfeller fungere som dampsperre. Den nødvendige isolasjonstykkelsen bestemmes av rommets lufttemperatur, kanalluftens temperatur, fuktigheten og lufthastighetsforhold samt materialvalg.

Veiledende eksempel

Kanalforhold Romluft Nødvendig isolasjonstykkelse
25° C / 70% RF / 5 m/sek. 10° C 10 mm
25° C / 90% RF / 5 m/sek. 10° C 30 mm
25° C / 70% RF / 5 m/sek. -10° C 20 mm
25° C / 90% RF / 5 m/sek. -10° C 80 mm
Den isolasjonstykkelse som er nødvendig av kondenshensyn, vil kunne være mindre enn det som kreves av energihensyn. Det vil i disse tilfeller være tabellene på side 14 til 49 som bestemmer isolasjonstykkelsen.

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)