System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Pusset fasader

Pusset fasader

Med utvendig isolering av fasaden menes isolasjon som monteres utenpå bygningens yttervegger. Fasadeisolasjonen ligger som en «frakk» utenpå veggene og inngår ikke i det statiske systemet. Dette medfører at isolasjonen stort sett er uten gjennombrytninger og kuldebroer – noe som gir en høyisolert fasade.

En utvendig fasadeisolasjon skaper temperaturmessig et stabilt miljø for ytterveggen. Dette gir et godt inneklima samt en lengre levetid for den bærende konstruksjonen.

Utvendig fasadeisolasjon kan benyttes på så vel tunge som lette bakvegger, og er velegnet til alle typer bygg - enten det skal rehabiliteres eller bygges nytt.

Varmeisolering
HARDROCK FASADEPLATE kan benyttes som isolerende og bærende underlag i alle typer utvendige fasadesystemer med puss. HARDROCK FASADEPLATE er en stiv og hard plate fremstilt av dimensjonsstabil, fukt- og vannavvisende steinull. HARDROCK FASADEPLATE er bygget opp etter Dual Density prinsippet. Det vil si at produktet består av et 15 mm meget hardt og trykkfordelende toppsjikt og et lettere, stabiliserende bunnsjikt. Dual Density konseptet har de beste egenskapene som underlag for pussen, og pussens holdbarhet overfor mekaniske påvirkninger forbedres betydelig.

Les mer om HARDROCK FASADEPLATE

Fukt
Både i forbindelse med nybygg og ved fasaderehabilitering er det et velkjent problem at det kan forekomme ansamlinger av fukt i fasaden. Resultat kan bli at både fasadematerialenes konstruktive egenskaper og inneklimaet i bygningen forringes betydelig. Med utvendig fasadeisolasjon unngås disse problemene enkelt og effektivt, da konstruksjoner med utvendig fasadeisolasjon oftest vil ha det naturlige duggpunktet liggende i isolasjonsmaterialet. Med plassering av duggpunktet i den utvendige isolasjonen, vil den fuktige luften kondensere på yttersiden av isolasjonen, hvor den så vil diffundere ut gjennom den fullt diffusjonsåpne pussen.

Inneklima
Velisolerte fasader uten kuldebroer og fuktproblemer gir et godt inneklima. Man unngår kuldenedslag samt kalde og klamme innervegger som kan medføre mugg og råte.

Romareal
Ved bruk av utvendig fasadeisolasjon opprettholdes det innvendige romarealet, noe som innebærer at etterisoleringen ikke reduserer boligarealet. Fordi isoleringen foregår utenfra, er det ikke nødvendig å flytte ut av huset mens arbeidet pågår.

Nybygg
Ved å benytte utvendig fasadeisolasjon kan det bygges høyisolerte nybygg, lav- og nullenergihus uten å forandre på tykkelsen og materialet av den bærende konstruksjonen i forhold til standard bygg. Når det benyttes fasadesystemer med puss er de visuelle løsningene utallige, og det kan arbeides i alle stilarter. Dette medfører at designfriheten er optimal for så vel den prosjekterende som for arkitekten.

Rehabilitering
På mange bygninger er fasadene ødelagte og nedbrutte på grunn av korrosjon, forvitring, fuktansamlinger, frostsprengninger og gunstige vilkår for muggsopp. Ved rehabilitering og etterisolering av et bygg med utvendig fasadeisolasjon kan man, utover å få et høyisolert bygg, samtidig oppnå et sunnere inneklima og en forlenget levetid for konstruksjonen. Dette skyldes at utvendig isolering av fasaden skaper et temperaturmessig stabilt miljø for ytterveggen, som stopper nedbrytningen av konstruksjonen samtidig med at uhensiktsmessig ansamling av fukt unngås.

Ved en rehabilitering er den designmessige friheten– på grunn av den eksisterende bygningskonstruksjonen - ofte begrenset. Men med utvendig fasadeisolasjon er det ganske enkelt flere muligheter for at skape nye og annerledes løsninger. Utvendig fasadeisolering gir også muligheter til å bevare det opprinnelige arkitektoniske uttrykket samtidig med at man oppnår velisolerte og sunne fasader.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)