System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Yttervegg av mur og betong

Yttervegg av mur og betong

Yttervegger av mur og betong kan utføres i mange ulike kombinasjoner. Vegger som er forblendet med murstein eller blokker har normalt et drenert hulrom på ca 2 cm på baksiden. Dette er forbundet med drensåpninger i bunnen av muren i stussfugene. Forblendingen skal fungere tilfredsstillende uten at luftspalten er spesielt ventilert. Som isolasjon benyttes Rockwool Murplate 34, som er formfast, vannavvisende og drenerende. Det er viktig at isolasjonen ligger godt inntil bakvegg for å hindre luftsirkulasjon bak platene, og at det ikke er sprang eller åpninger mellom platene.

Isolasjonsplatene festes ved hjelp av rustfrie bindere med fall mot fasaden og plastskiver med splitt som klipses på bindertrådene. Det benyttes ulike typer bindere avhengig av type bakvegg. Materialer som er organiske bør unngås i forbindelse med mur- og betongvegger. Det skal for eksempel ikke benyttes forhudningspapp på innsiden av innvendig isolerte mur- og betongvegger. Dampsperre benyttes normalt ikke på innsiden av betong og murvegger.

 

Skallmurvegg av tegl

Mellom murvangene benyttes Rockwool Murplate 34 som festes med murbindere og skiver. Ca 20 mm drenert hulrom bak forblendingen. Fuger mellom mursteinene i indre vange må utføres slik at den blir lufttett. Alternativt pusses indre vange på en side.

1. 1/2 stens teglvange
2. 20 mm spalte
3. Murbinder med plastskive
4. Rockwool Murplate
5. 1/2 stens teglvange

1028.gif

U-verdi (W/m2K)
Skallmurvegg av tegl

Murplate 34
Tykkelse
mm

U-verdi
(W/m2K)

50

0,49

70

0,39

100

0,31

125

0,26

150

0,23

175

0,21

200

0,19

225

0,17

250

0,16

 

Betongvegg med teglforblending

Rockwool Murplate 34 festes til betongveggen med murbindere med plastskive. 20 mm drenert hulrom bak forblendingen.

 

1. 1/2 stens teglvange
2. 20 mm spalte
3. Murbinder med plastskive
4. Rockwool Murplate
5. Betong

1029.gif

U-verdi (W/m2K)
Betongvegg med teglforblending

Murplate 34
Tykkelse
mm
U-verdi
(W/m2K)
50 0,53
70 0,42
100 0,32
125 0,28
150 0,24
175 0,22
200 0,19
225 0,18
250 0,17

Lettklinkervegg med teglforblending

Rockwool Murplate 34 festes til bakveggen med murbindere med plastskive. 20 mm drenert hulrom bak forblendingen. For å oppnå tilstrekkelig lufttetthet må indre vange pusses, eventuelt slemmes på en av sidene.

 

1. 1/2 stens teglvange
2. Spalte
3. Murbinder med plastskive
4. Rockwool Murplate
5. Lettklinkerblokk med puss

1030.gif

U-verdi (W/m2K)
Lettklinkervegg med teglforblending

Murplate 34
Tykkelse

mm

Blokktykkelse
mm

150

200

250

300

0

1,46

1,17

0,99

0,85

50

0,47

0,43

0,41

0,38

70

0,37

0,35

0,33

0,31

100

0,28

0,27

0,26

0,25

120

0,24

0,24

0,23

0,22

150

0,20

0,20

0,19

0,19

200

0,16

0,16

0,15

0,16

250

0,13

0,13

0,13

0,13


U-verdiene kan også brukes for lettklinkervegger med utvendig fasadeisolasjon (37) og puss.

Betongvegg med utvendig påforing

Figur B29 Betongvegg med utvendig påforing.gifUtvendig isolert og påforet vegg med Rockwool Flexi A-plate, vindsperre og utlektet luftet kledning.
  

Figur B29

 1. Utlektet kledning

 2. Vindsperre

 3. Rockwool Flexi A-plate i utlekting

 4. Festebrakett med ekspansjonsbolt

 5. Betong

U-verdi (W/m2K)
Betongvegg med utvendig påforing
  

 Flexi A-plate
Tykkelse mm

 Stenderdimensjon
mm

 U-verdi (W/m2K)

 0

 

 3,13

 50

48x48 

0,76 

 70

48x73

 0,55

 100

48x98

 0,43

 125

48x123 

 0,35

 150

 48x148

 0,30

 175

 48x173

 0,26

 200

 48x198

 0,23

 225

 48x223

 0,21

  

Utforing med 48 mm trevirke.

U-verdiene er beregnet for myk vindsperre og gipsplater.

For yttervegger med asfaltimpregnert trefiberplate kan U-verdien reduseres med:

 • 0,05 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 50 og 70 mm

 • 0,03 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 100 mm

 • 0,02 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 125 og 150 mm

 • 0,01 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 175 til 225 mm

Lettklinkervegg med utvendig påforing


Utvendig isolert og påforet vegg med Rockwool Flexi A-plate, vindsperre og utlektet luftet kledning. For å oppnå tilstrekkelig lufttetthet må indre vange pusses på en av sidene.


Figur B30.gif

 1. Utlektet kledning

 2. Vindsperre

 3. Rockwool Flexi A-plate i utlekting

 4. Festebrakett med ekspansjonsbolt

 5. Lettklinkerblokker med puss på en side

 

 

 

 

 


U-verdi (W/m2K)

Lettklinkervegg med utvendig påforing

 Flexi A-plate

Tykkelse 
 
  Blokktykkelse
mm
 mm  150  200  250   300
 0 1,46  1,17  0,99 0,85
 50 0,57  0,52  0,48 0,44
 70 0,45  0,41 0,39 0,36
 100 0,37  0,35 0,33 0,31
 125  0,31  0,30  0,28 0,27
 150  0,27 0,26  0,25 0,24
 173  0,24 0,23 0,23   0,22
 200  0,22 0,21 0,20   0,20

Utlekting med 48 mm trevirke.

Betongvegg med utvendig isolering og puss og innvendig bindingsverk


Figur B31.gifHardrock Fasadeplate monteres utvendig på veggen med festeplugger og gir en løsning uten kuldebroer. Hardrock Fasadeplate er helt diffusjonsåpen og gir muligheter for uttørking av den gamle veggen. Det finnes ulike pussystemer på markedet for å pusse på Hardrock Fasadeplate. 

 1. Pussystem med armeringsnett
 2. Festeplugger
 3. Hardrock Fasadeplate
 4. Betong
 5. Utlektet isolasjon
 6. Dampsperre og innvendig kledningU-verdi (W/m2K)

Betongvegg med fasadeisolering og bindingsverk

 Hardrock Fasadeplate

 tykkelse

 Flexi A-plate
tykkelse mm

 mm

 0

48

73 

98 

123 

148 

 50

 0,60

 0,37

 0,30

 0,26

 0,23

 0,20

 60

 0,52

 0,33

 0,28

 0,24

 0,22

 0,19

 80

 0,41

 0,28

 0,25

 0,22

 0,19

 0,18

 100

 0,34

 0,25

 0,22

 0,19

 0,18

 0,16

 120

 0,29

 0,22

 0,20

 0,18

 0,16

 0,15

 150

 0,24

 0,19

 0,17

 0,16

 0,14

 0,13

Hardrock Fasadeplate har varmekonduktivitet 0,037 W/mK.

Lettklinkervegg med utvendig isolering og puss

Rockwool Hardrock monteres utvendig på veggen med festeplugger og gir en løsning uten kuldebroer. Det finnes ulike pussystemer på markedet for å pusse på Rockwool. For å oppnå tilstrekkelig lufttetthet må indre vange pusses, eventuelt slemmes på en av sidene. Figur B32.gif

 

1. Puss-system med armeringsnett
2. Festeplugger
3. Rockwool Hardrock
4. Lettklinkerblokker med puss på en side

 

 

 

 

 

U-verdi (W/m2K)

Lettklinkervegg med fasadeisolering

 

 Rockwool Hardrock
tykkelse

 Blokktykkelse
mm

 mm

 150

 200

 250

 300

 0

 1,46

 1,17

 0,99

 0,85

 50

 0,49

 0,46

 0,43

 0,40

 70

 0,39

 0,37

 0,35

 0,33

 100

 0,30

 0,29

 0,27

 0,26

 120

 0,26

 0,25

 0,24

 0,23

 150

 0,22

 0,21

 0,20

 0,20


Rockwool Hardrock har varmekonduktivitet 0,037 W/mK.

Lettklinkervegg med innvendig isolert bindingsverk

 

Lettklinkerblokker pusses på utsiden for å oppnå vindtetting og isoleres innvendig. Det er en fordel at treverket ikke kommer i kontakt med murveggen, ved at det legges et kontinuerlig lag med Rockwool først. Det skal ikke benyttes forhudningspapp el. l. organiske materialer på baksiden av innvendig isolerte murvegger. Innvendig brukes dampsperre og kledning.

1. Puss
2. Lettklinkerblokker
3. Rockwool Lydplate eller Flexi A-plate Figur B33.gif
4. Rockwool Flexi A-plate
5. Stender
6. Dampsperre og innvendig kledning

 

 

 

 
U-verdi (W/m2K)
Lettklinkervegg med innvendig bindingsverk

 Total
isolasjons-
tykkelse
 Kontinuerlig
isolasjon
bak stendere
Blokktykkelse
mm
 mm mm   150  200  250
 0  0  1,46  1,17  0,99
 48  0  0,55  0,50  0,46
 73  30  0,39  0,37  0,35
 98  50  0,31  0,30  0,28
 123  75  0,26  0,25  0,24
148  100  0,22  0,21  0,20
 173  125  0,19  0,18  0,18
 198  150  0,17  0,16  0,16

Dersom det brukes 73 mm stendere blir U-verdien 0,01 W/(m2K) høyere for total isolasjonstykkelse £ 148 mm. For 98 mm stendere økes U-verdien med 0,02 W/(m2K) for total isolasjonstykkelse lik 123 mm og med 0,01 W/(m2K) for 148 mm.PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)