System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter

Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter

Stål benyttes ofte i industribygg hvor det ikke stilles høye krav til varmegjennomgang. Gjennomgående stål kan gi store varmetap og føre til kondensfukt på den varme siden. Det er viktig at alle detaljer ved konstruksjonssammenslutninger og gjennomføringer utføres nøyaktig. U-verdien kan forbedres ved å bruke slissede stålprofiler, samt å benytte en utlektet løsning utenfor profilene for å bryte kuldebroen.

Vegger med stålstendere bygges i prinsippet opp som trestendervegger, med innvendig kledning og dampsperre, samt utvendig vindsperre og kledning. I stenderverket benyttes Rockwool Stålstenderplate. I vegger med stålkassetter vil stålet fungere som dampsperre.

Yttervegg med stålstendere

Mellom stålstenderne benyttes Rockwool Stålstenderplate og som vindsperre kan det benyttes gips, myk vindsperre eller lignende. Veggen avsluttes med luftet kledning. Innvendig benyttes dampsperre og kledning.

1. Utlektet kledning
2. Vindsperre
3. Rockwool Stålstenderplate
4. Stålstender
5. Dampsperre og innvendig kledning

1026.gif

 

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med stålstendere

Stålstender-
plate 37

Tykkelse
mm

Stendere
uten slisser

Godstykkelse
stålstendere

Stendere
med slisser

Godstykkelse
stålstendere

0,7 mm 1,5 mm 0,7 mm 1,5 mm

100

0,48

0,52

0,36

0,40

150

0,37

0,42

0,25

0,28

200

0,30

0,36

0,20

0,22

Det er 6, 8 og 10 slisser i stålstenderne for henholdsvis 100, 150 og
200 mm tykkelse.

Yttervegg med stålstendere og utvendig utforing

Stålstenderne kan lektes ut og isoleres for å bryte kuldebroene. Utenfor utlektingen legges en vindsperre og luftet kledning. Innvendig legges dampsperre og kledning.

1. Utlektet kledning
2. Vindsperre
3. Utlektet isolasjon
4. Rockwool Flexi A-plate
5. Stålstender
6. Dampsperre og innvendig kledning

1027.gif

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med stålstendere og utvendig utforing

Stålstender-
plate 37

Tykkelse
mm

Stendere
uten slisser

Godstykkelse
stålstendere

Stendere
med slisser

Godstykkelse
stålstendere

0,7 mm

1,5 mm

0,7 mm

1,5 mm

100+30*

0,33

0,34

0,28

0,30

150+30*

0,26

0,28

0,21

0,23

200+30*

0,23

0,25

0,17

0,19

100+50*

0,28

0,29

0,25

0,26

150+50*

0,23

0,24

0,19

0,20

200+50*

0,20

0,21

0,16

0,17

*30 eller 50 mm Lydplate i utforingen. Det er 6, 8 og 10 slisser i stålstenderne for henholdsvis 100, 150 og 200 mm tykkelse.

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)