System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Yttervegg med trestendere

Yttervegg med trestendere

Veggene bygges opp med stendere og sviller i de dimensjoner som er tilpasset ønsket isolasjonstykkelse og bæreevne for bygget.

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE passer både til stenderverk av 36 og 48 mm trevirke med c/c-avstand 600 mm. Innvendig legges dampsperre og innvendig kledning.

Utenpå stendere monteres vindsperre i form av asfaltimpregnert trefiberplate, gips eller ROCKWOOL Vindsperre, deretter monteres utlektet luftet kledning. Skjøter og avslutninger på vindsperren skal klemmes mot fast underlag med sløyfer i dimensjon 11x36/48 mm. Veggene avstives med stag eller plater med vindavstivende egenskaper.

Yttervegg med trestendere
Dette er den enkleste måten å bygge en vegg med trestendere og egner seg for liggende kledning.

Det bør isoleres i to lag dersom isolasjonstykkelsen er over 150 mm, for å unngå gjennomgående luftspalter. Det kan også settes opp to vegger med atskilte stendere for å oppnå en vegg med ekstra god isoleringsevne.

 

Yttervegg med trestendere
1. Utvendig kledning
2. Utlekting og sløyfer
3. Vindsperre
4. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
5. Stendere
6. Dampsperre og innvendig kledning

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med trestendere

Flexi A-Plate

Tykkelse

Stender-
dimensjon
mm

U-verdi
W/m2K)
70 36 x 73 0,50
70 48 x 73 0,52
100 36 x 98 0,39
100 48 x 98 0,41
125 36 x 123 0,32
125 48 x 123 0,34
150 36 x 148 0,28
150 48 x 148 0,29
170 36 x 173 0,24
170 48 x 173 0,26
100+100 36 x 198 0,22
100+100 48 x 198 0,23
100+125 36 x 223 0,20
100+125 48 x 223 0,21
100+150 36 x (98+148) 0,18
100+150 48 x (98+148) 0,19
150+150 36 x (148 + 148) 0,15
150+150 48 x (148 + 148) 0,16

U-verdiene er beregnet for myk vindsperre og gipsplater.

For yttervegger med asfaltimpregnert trefiberplate kan U-verdien reduseres med 0,02 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 150 og 170 mm og med 0,01 W/(m2K) ved isolasjonstykkelse 200 og 225 mm.


Yttervegg med trestendere og utvendig utforing

Krysslekting utvendig gir en konstruksjon med bedre varmeisolerende effekt, samt at utforingen gir understøttelse for lektene til den stående kledningen.

Utforingen utføres med 48x48 mm rekke med cc 600 eller 900 mm. Eventuell vindsperre av plater utvendig på stenderen gir vindavstivende effekt, samt bakstøtte for isolasjonen i utforingen.

1. Utvendig kledning
2. Utlekting og sløyfer
3. Vindsperre
4. Utlektet isolasjon
5. Evt. vindavstivende platekledning
6. ROCKWOOL Flexi A-plate
7. Stendere
8. Dampsperre og innvendig kledning

Yttervegg med trestendere og utvendig utforing

 

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med trestendere og utforing

Flexi A-plate
Tykkelse
mm
Utforing
48 x 48 mm
+ stender
dimensjon mm
U-verdi
(W/m2K)
50+100 36 x 98 0,27
50+100 48 x 98 0,28
50+125 36 x 123 0,23
50+125 48 x 123 0,25
50+150 36 x 148 0,21
50+150 48 x 148 0,22
50+170 36 x 173 0,19
50+170 48 x 173 0,20
50+200 36 x 198 0,17
50+200 48 x 198 0.18

U-verdiene er beregnet for myk vindsperre eller gipsplater.

For yttervegger med asfaltimpregnert trefiberplate kan U-verdien reduseres med 0,02 W/(m2K) ved total isolasjonstykkelse 150 og 170 mm og med 0,01 W/(m2K) ved total isolasjonstykkelse 200 og 225 mm.


Yttervegg med trestendere og innvendig utforing

Ved innvendig utforete vegger kan dampsperren flyttes inn i veggen for å unngå perforering ved installasjon av skjult elektrisk anlegg. Ved 50 mm isolasjon på innsiden av dampsperren, kreves det minst 150 mm isolasjon på kald side av dampsperren for å unngå kondens.


1. Utvendig kledning
2. Utlekting og sløyfer
3. Vindsperre
4. ROCKWOOL Flexi A-plate
5. Stendere
6. Dampsperre (inntrukket)
7. Utlektet isolasjon
8. Innvendig kledning

Yttervegg med trestendere og innvendig utforing

 


Yttervegg med trestendere og utvendig isolert med RockVegg®

Systemet RockVegg består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt RockFast® avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt.

Utenpå RockVegg platen benyttes en myk vindsperre i full etasjehøyde. Løsningen bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av RockVegg platens gode isolasjonsevne.

1.Utvendig kledning
2.Utlekting med trelekt
3.Vindsperre
4.RockFast avstandsholder
5.RockVegg isolasjonsplate
6.ROCKWOOL FLEXI A-plate
7.Plastfolie og innvendig kledning

Yttervegg med trestendere og utvendig isolert med RockVegg®

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med trestendere og RockVegg

RockVegg

Tykkelse
mm

Flexi A-plate
Tykkelse
mm

Stender-
dimensjon
mm
U-verdi
(W/m2K)
47 70 36 x 73
48 x 73
0,29
0,29
47 100 36 x 98
48 x 98
0,25
0,25
47 125 36 x 123
48 x 123
0,21
0,22
47 150 36 x 148
48 x 148
0,19
0,20
47 170 36 x 173
48 x 173
0,17
0,18
47 200 36 x 198
48 x 198
0,16
0,16

 

Detaljløsninger for ulike kledningstyper

Stående tømmermannskledning
Utlekting og klemming av vindsperre: 36(48)x48 mm horisontalt.

 

1021.gif

 

Stående falset kledning
Utlekting og klemming av vindsperre: 23x48 mm vertikalt, 11x48 mm og 36x48 mm horisontalt.

 

1022.gif

 

Liggende kledning
Utlekting og klemming av vindsperre: 36(48)x48 mm vertikalt, 11x48 mm horisontalt.

 

1023.gif

 


Yttervegg med stendere av I-profiler

Vegger med stendere av I-profil isoleres med ROCKWOOL I-plate som har utfreste spor på begge langsidene. For å fylle ut hele I-profilen må det benyttes to isolasjonsplater.

1. Utvendig kledning
2. Utlekting og sløyfer
3. Vindsperre
4. Rockwool I-plate i to lag
5. I-profil
6. Dampsperre og innvendig kledning

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med I-profiler

I-plate

Tykkelse mm

U-verdi
(W/m2K)

200 0,20
250 0,17
300 0,14

U-verdiene er beregnet for myk vindsperre og gipsplater. For yttervegger med asfaltimpregnert trefiberplate kan U-verdien reduseres med 0,01 (W/m2K).

Yttervegg med stendere av I-profiler

 


Yttervegg med trestendere og forblending

Stenderverket isoleres med ROCKWOOL Flexi A-plate og Murplate 34 utenfor vindsperren. Bak forblendingen skal det være en spalte på min. 20 mm.

Dersom det ikke benyttes murisolasjon, skal hulrommet ha en dybde på 50 mm.

U-verdien er forutsatt at luftespalten ikke er ventilert, men at veggen har drenering i stussfugene i bunn.

1. Forblending
2. 20 mm luftspalte
3. Murbinder med skive
4. ROCKWOOL Murplate
5. Vindsperre
6. ROCKWOOL Flexi A-plate
7. Stendere
8. Dampsperre og innvendig kledning

Yttervegg med trestendere og forblending

 

U-verdi (W/m2K)
Yttervegg med trestendere og forblending

Flexi A-plate
i stenderverk
Tykkelse mm

Murplate 34
Tykkelse mm

0

50

100

150

70

 0,45

 0,27

 0,19

0,15 

100

0,37

0,23

0,17

0,14

125

0,31

0,20

0,16

0,13

150

0,26

0,19

0,15

0,13

170

0,23

0,17

0,14

0,12

200

0,21

0,16

0,13

0,11

 


Yttervegg med inntrukket dampsperre

Dette er en fuktteknisk meget god løsning. ROCKWOOL Vindsperre sørger for at kald uteluft ikke blåser inn i isolasjonen og reduserer isolasjonsevnen. Den skal også, sammen med RockTett Dampsperre, hindre gjennomgående luftlekkasjer.

Dampsperrens viktigste oppgave er å gjøre veggen lufttett på innsiden, og dermed hindre varmetap og oppfukting på grunn av luftlekkasjer gjennom konstruksjonen.

For å redusere faren for kondens på innsiden av dampsperren bør minst tre ganger så mye isolasjon legges på utsiden som på innsiden av dampsperren.

Med  inntrukket dampsperre er det mulighet for å legge skjult elektrisk anlegg etc.

Yttervegg med inntrukket dampsperre

U-verdi (W/m2 K)

Stender Isolasjonstykkelse ROCKWOOL Flexi A-plate® med utforing
  48+123 mm  48+148 mm  48+173 mm   48+198 mm
36 mm  0,23  0,21  0,18  0,17
48 mm  0,24  0,21  0,19  0,17
Stendere cc 600 mm

Laftet yttervegg med isolert bindingsverk

Selv om det ikke er krav om varmeisolering av laftede yttervegger etter forskriftene kan det gi flere fordeler.

Hytter som står oppvarmet vil få betydelig lavere fyringsutgifter, og hytter som står uoppvarmet blir raskere varme, dersom lafteveggen isoleres på innsiden. Ved innvendig isolering bør det settes opp en vindsperre dersom veggen ikke er lufttett.

Deretter bindingsverk med ROCKWOOLFlexi A-plate, ROCKTETT Dampsperre og innvendig kledning. Ved utvendig isolering benyttes først en vindsperre mot lafteveggen, og deretter utlekting med ROCKWOOL Flexi A-plate og en ny vindsperre før kledningen.

Den ytterste vindsperren bør være mer diffusjonsåpen enn den indre.

Laftet yttervegg med isolert bindingsverk

 U-verdi (W/m2 K)

 Laftevegg  Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Flexi A-plate®
 73 mm  98 mm  123 mm  148 mm
 145 mm  0,35  0,29  0,25  0,22
 200 mm  0,31  0,27  0,23  0,21

Stendere c/c 600 mm. Verdiene gjelder både for innvendig og utvendig isolering.PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)