System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Blåseull

Produkt

ROCKWOOL Blåseull er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonsplater.

Anvendelse

Til etterisolering av yttervegger, skillevegger, etasjeskillere og gulv.

Dette produktet er CE-merketA1 

Innblåsing av isolasjon til etterisolering kan utføres på loft, i yttervegger, skillevegger, etasjeskillere og gulv, og jobben utføres av våre autoriserte blåseentreprenører.

Tekniske egenskaper
OmrådeBeskrivelseStandard
Varmeledningsevne Utblåst i skallmurvegg av tegl med densitet >60 kg/m³ - λp =39 mW/m.K

Innblåst i horisontale hulrom med densitet > 65 kg/m³ - λp=39 mW/m.K

Innblåst i vertikale hulrom med densitet > 70 kg/m³ - λp=39 mW/m.K
EN 14064-1
Lyd Etterisolering vil i de fleste tilfeller gi
støydempende effekt.
 
Brannklasse A1 EN 14064-1
Vannabsorpsjon Korttid WS ≤ 1 kg/m² EN 14064-1
Permeabilitet µ= 1 EN 14064-1
Fukt Diffusjonstall = 0.14 kg/m*s*GPa
Kapillarsugning = 0 kg/m*s*GPa

 

 

Dimensjoner (pall)

 Stk pr pallStkm3 pr. pallKg pr sekk
 2407,9920

Hulromsfyll - Lukkede loddrette konstruksjoner

Tykkelse på
konstruksjonen
[mm ]

Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]

Minimumsforbruk
[poser/100 m²]

80

2,1

24,0

100

2,6

30,0

130

3,3

39,0

Blåseull – vannrette lukkede konstruksjoner   

 Tykkelse på
konstruksjonen
[mm ]
 Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]
 Minimumsforbruk
[poser/100 m²]
 50  1,3
 16,3
 100
 2,6  32,5
 150  3,8  48,8
 200  5,1  65,0
 250  6,4  81,3
 300  7,7  97,5
 350  9,0  113,8
 400  10,3  130,0

Blåseull - loddrette lukkede konstruksjoner   


 Tykkelse på
konstruksjonen
[mm ]
 Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]
 Minimumsforbruk
[poser/100 m²]
 50  1,3
 17,5
 100
 2,6  35,0
 150  3,8  52,5
 200  5,1  70,0
 250  6,4  87,5
 300  7,7  105,0
 350  9,0  122,5
 400  10,3  140,0

Innblåsing av isolasjon

Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOLL isolasjonsplater. Selv om platene rives opp, opprettholder innblåst Rockwool steinull de samme gode egenskaper som i en vanlig isolasjonsplate.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.


Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN14064-1. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert iht. EN14064-1.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)