System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Fiberduk

Anvendelse

Som filter for å hindre gjenslamming av drenssystemer, f.eks. rundt pukkomfyllinger ved grunnmurer og drensgrøfter eller mellom matjordlag og drensmasse ved kjellervegger.

Dimensjoner (pakker)

 InfoDimensjoner (mm)NOBB nr
 27,5 m2 pr. rull 25000x110021358015

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)