System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Granulat PRO

Produkt

ROCKWOOL Granulat PRO er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet er dimensjonstabilt, og gir en fullgod isolering.

Anvendelse

ROCKWOOL Granulat PRO brukes på loft og i områder hvor det er vanskelig å komme til med vanlige isolasjonsplater, eller i bygg med mange tekniske installasjoner. Granulaten gir en hurtig og økonomisk løsning som fyller ut alle hulrom og legger seg som et tett lag rundt bjelker, el-rør, ventilasjonskanaler o.l.

Dette produktet er CE-merketA1 

Innblåsing av Granulat PRO skal foretas av en våre autoriserte blåseentreprenører.


Tekniske egenskaper
OmrådeBeskrivelseStandard

Varmeledningsevne

Åpne vannrette konstruksjoner:
λD = 41 mW/mK, ρ ≥ 28 kg/m³, setning 5%
Lukkede konstruksjoner:
Helning 0°-25°:
λD = 38 mW/mK, ρ ≥ 35 kg/m³, setning 0%
Helning 25°-45°:
λD = 37 mW/mK, ρ ≥ 43 kg/m³, setning 0%
Helning 45°-90°:

λD = 37 mW/mK, ρ ≥ 50 kg/m³, setning 0%

EN 14064-1

Brannklasse

A1

EN 14064-1

Vannabsorpsjon

Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²

EN 14064-1

Permeabilitet

µ = 1

EN 14064-1

Fukt

Diffusjonstall = 0.14 kg/m*s*GPa

 

Kapillarsugning = 0 kg/m*s*GPa

 Dimensjoner (pall)

 Stk pr pallm3 pr. pallKg pr sekk
 484,03215Granulat PRO - Vannrette åpne konstruksjoner

Deklarert varmemotstand
[
m²*K/W ]

Tykkelse etter setning på 5%
[mm]
Minimums
installasjons- tykkelse
[mm ]
Minimum
Flatevekt [kg/m² ]
Minimumsforbruk [poser/100 m² ]

 R 2,0

 84

90 

2,5 

16,8

 R 3,0

 126

135 

3,8 

25,2 

 R 4,0

 168

180 

5,0 

33,6 

 R 5,0

 210

225 

6,3 

 42,0

 R 6,0

 252

270 

7,6 

50,4 

 R 7,0

294

310 

8,7 

57,9 

 R 8,0

336

355 

9,9 

66,3 

 R 9,0

378

400 

11,2 

74,7 

 R 10,0

 420

445 

12,5 

83,1 

 R 11,0

 462

490 

13,7

91,5

 R 12,0

504

535 

15,0 

99,9

 R 13,0

 546

575 

16,1 

107,3 

 R 14,0

 588

620 

17,4 

115,7 

 R 15,0

 630

665 

 18,6

124,1 

 R 16,0

 672

710 

19,9 

132,5 

 R 17,0

 714

755

21,1 

140,9

 R 18,0

756

800

22,3 

 149,3

 R 19,0

 798

840 

23,5 

156,8 

 R 20,0

 840

885 

24,8 

165,2 


Granulat PRO - 0 til 25 grader

Tykkelse på
konstruksjonen
[mm]
Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]
Minimumsforbruk
[poser/ 100 m²]

 50

 1,3

11,7

 100

 2,6

23,3

 150

 3,9

35,0

 200

 5,3

46,7

 250

 6,6

58,3

 300

 7,9

70,0

 350

 9,2

81,7

 400

 10,5

93,3

 

Granulat PRO - 25 til 45 grader

Tykkelse på
konstruksjonen
[mm ]

Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]
Minimumsforbruk
[poser/ 100 m²]

 50

 1,4

 14,3

 100

 2,7

 28,7

 150

 4,1

 43,0

 200

 5,4

 57,3

 250

 6,8

 71,7

 300

 8,1

 86,0

 350

 9,5

 100,3

 400

 10,8

 114,7


Granulat PRO - 45 til 90 grader

Tykkelse på
konstruksjonen
[mm]
Deklarert varme-
motstand, R
[m²K/W]
Minimumsforbruk
[poser/ 100 m²]

 50

 1,4

 16,7

 100

 2,7

 33,3

 150

 4,1

 50,0

 200

 5,4

 66,7

 250

 6,8

 83,3

 300

 8,1

 100,0

 350

 9,5

 116,7

 400

 10,8

 133,3

Ovenstående utleggingsveiledning er gjeldende for lambda λD =42 mW/m·K. Ved maskinutlegging kan den utlagte romvekt variere ± 10 % avhengig av slangelengde/slangediameter, bygningshøyde/stighøyde, maskininnstillinger, luftens fuktighet, installasjonsteknikk mm. Ovenstående skjema er derfor kun veiledende.

Forbruk

Veiledende forbruk: ca. 1,9 pose pr. m³ ved densitet 28 kg/m³.

Emballering

Rockwool Granulat PRO leveres komprimert i plastpose på pall.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.


Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN14064-1. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert iht. EN14064-1.

 

Granulat-pro-rockwool-isolasjons-produkt

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)