System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Håndteringssystemer

Produkt

Storforpakning med lettullpakker på engangspall av tre. Ekstra folie på toppen og rundt pallen for værbeskyttelse

 

Vakuumkomprimert pall

Storforpakning med vakuumkomprimerte lettullprodukter på engangspall av tre.
Isolasjonstykkelse 50-300 mm og 250-300 mm.

 Vakumkomprimert pall.jpg

Maxipall

Storforpakning med lettullpakker på engangspall av tre. Ekstra folie på toppen og rundt pallen for værbeskyttelse. Isolasjonstykkelse 50-200 mm og 250-300 mm.

 

Maxipall.gif

 

Retursekk

For retur av resirkulerbar Rockwool steinull. Sekken må kun inneholde ren steinull som ikke er belagt med papir, duk o.l.

 

Returpose.gif

 

 

 

PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)