System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir FLEX skruer

Produkt

REDAir FLEX skruer benyttes til festing av LVL-lekt til bakveggen gjennom isolasjonen. Tre typer skruer egnet til: betong/tegl, tre og lettbetong. Skruelengder passer til isolasjonstykkelser på 100-350 mm. Leveres med en bits pr. pakke. Korrosjonsklasse C4 Iht. ISO 12944-2

Anvendelse

Til bakvegg av betong (Concrete) Ø7,5 mm. Til bakvegg av tre (Wood) / lettbetong (LightConcrete) Ø8 mm • Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2. • Tykkelse: Betong (Type Cxxx) Ø 7,5 mm, Tre (Type Wxxx) / Lettbetong (Type LCxxx) Ø8 mm. • Selges i pakke med 25 stk. inkl. 1 stk. Torx 40 bits pr. pakke • Avstanden mellom skruene beregnes i <a href="http://rockwool.no/beregningsprogram/redair+flex+beregner" target="_blank">REDAir Flex on-line beregner</a> på www.rockwool.no. Ved utmåling på LVL lekt benyttes linjal fra REDAir Flex startkit.

Oversikt over skruetype og anvendelse

Isolerings-tykkelse  Type af REDAir plate Treskrue *(W) Letbetong-skruer** (LC) Betong/Tegl (C)
100 mm FLEX 100 RW FLEX W100 LC100 C100
150 mm FLEX 150 RW FLEX W150 LC150 C150
200 mm FLEX 200 RW FLEX W200 LC200 C200
250 mm FLEX 250 RW FLEX W250 LC250 C250
300 mm FLEX 150+150 RW FLEX W300 - C300
350 mm FLEX 200+150 RW FLEX W350 - C350

* Massivtre, OSB 3, Kryssfiner, ** Leca blokk, Porebetong, lettbetong

 

Dimensjoner (pakker)

 TypeIso tykkelse (mm)Dimensjoner (mm)DiameterStk pr pakkeNOBB nr
  FLEXSYSTEM W5050110x8Ø82555432474
 FLEXSYSTEM W100100160x8Ø82546372374
 FLEXSYSTEM W150150210x8Ø82546372385
 FLEXSYSTEM W200200260x8Ø82546372393
 FLEXSYSTEM W250250310x8Ø82546372404
 FLEXSYSTEM W300300360x8Ø82546372412
 FLEXSYSTEM W350350440x8Ø82546372423
 FLEXSYSTEM LC100100220x8Ø82546372438
 FLEXSYSTEM LC150150270x8Ø82546390903
 FLEXSYSTEM LC200200320x8Ø82546390918
 FLEXSYSTEM LC250250370x8Ø82546390922
 FLEXSYSTEM C5050110x7,5Ø7,52555432485
 FLEXSYSTEM C100100185x7,5Ø7,52546372442
 FLEXSYSTEM C150150235x7,5Ø7,52546390941
 FLEXSYSTEM C200200285x7,5Ø7,52546390956
 FLEXSYSTEM C250250335x7,5Ø7,52546390960
 FLEXSYSTEM C300300385x7,5Ø7,52546390975
 FLEXSYSTEM C350350435x7,5Ø7,52546390986

 

PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)