System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir LINK SYSTEM

redair-link-systemside-banner-640x200px_NO  

REDAir® LINK

REDAir LINK er et patentert system som gir et raskt og enkelt monteringsunderlag for bl.a. vinduer og dører i ventilerte fasader.

REDAir LINK er en isolerende plate fremstilt av høykomprimert ROCKWOOL steinull som i kombinasjon med våre spesialutviklede beslag til festing av hjørner, skjøting av plater, og skrueunderlag for montering av vinduer og dører, sikrer en rask og enkel montering av vinduer og dører i ventilerte fasader. Platene bearbeides enkelt med vanlig verktøy.


Hva er REDAir LINK?
REDAir LINK er ROCKWOOL steinull som er komprimert til en hard plate som benyttes til valgfri plassering av vinduer, for eksempel i forbindelse med et utvendig isolasjonssystem.
REDAir LINK er et nyutviklet, enkelt og energieffektivt system som oppfyller krav til fremtidens kuldebrofrie fasadeløsninger.

Hvordan virker REDAir LINK?
REDAir LINK er et selvstendig system som via en uorganisk steinullplate og enkle skjøte- og festebeslag, gir mulighet for installering av vinduer og dører der det normalt kun er mykt isolasjonsmateriale å feste i.

 

Hvor kan REDAir LINK brukes?
REDAir LINK kan brukes på de fleste typer nybygg og er ideelt ved rehabilitering. REDAir LINK kan brukes til bakvegg-konstruksjoner av tre, betong, murstein/tegl eller lettbetong og kan brukes på bygninger opp til 30 meters høyde.
For høyere bygninger kontakt AS ROCKWOOL.

  • Uorganisk og dimensjonsstabil
  • Upåvirket av fukt og temperatursvingninger
  • Rask og enkel montering
  • Minimale kuldebroer
  • Reduserer risiko for feil i konstruksjoner

 

REDAir LINK er branntestet og patentert sammen med REDAir FLEX. Det må derfor kun benyttes ROCKWOOL steinull rundt REDAir LINK.

Les mer om REDAir LINK - Montering for vinduerREDAir LINK SYSTEM består av følgende komponenter

REDAir LINK hjørnebeslag

REDAir LINK hjørnebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

REDAir LINK plate

REDAir LINK plate er en hard, høykomprimert isolasjonsplate laget av ubrennnbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

REDAir LINK skjøtebeslag

REDAir LINK skjøtebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

REDAir LINK vindusbrakett

REDAir LINK vindusbrakett er produsert av bøyd aluminium

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)