System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir MULTI

Produkt

REDAir MULTI er et nytt fasadeisoleringssystem som gjør det enkelt å isolere de aller fleste bygningstyper, enten det er nybygg eller energirenovering av eldre bygg. Systemet gjør det mulig å rette opp ujevnheter i fasaden og bidrar til å sikre en rask og effektiv montering med en flott og jevn fasade. Dette gjør REDAir MULTI spesielt godt egnet ved etterisolering og rehabilitering av eksisterende bygg. REDAir MULTI er et 100 % uorganisk fasadesystem bestående av galvaniserte stålprofiler, pulverlakkerte justeringsbeslag i aluminium og T-formede aluminiumprofiler.

REDAir MULTI består av følgende komponenter

REDAir MULTI FB

REDAir MULTI FB er et festebeslag fremstilt av sort (RAL 9011) pulverlakkert ekstrudert aluminium. Beslaget har forborede skruehull og en klemme for å forenkle arbeidet ved montering av REDAir MULTI TP. REDAir MULTI FB overfører de vertikale egenlastene fra fasadekledningen og de horisontale vindlastene til den bakenforliggende konstruksjonen.

REDAir MULTI TP

REDAir MULTI TP er en T-profilskinne i aluminium.

REDAir MULTI MR

REDAir MULTI MR er en galvanisert stållekt med innebygde friksjonselementer og tilpassede skruehull for innfesting i vegg og montering av utvendig justeringsbeslag.

REDAir MULTI SC

REDAir MULTI SC er skrueklips fremstilt av galvanisert stål og har innebygde klips som holder festeskruen til REDAir MULTI MR fast i lekten.

REDAir MULTI SB

REDAir MULTI SB er et glidebeslag fremstilt av grå (RAL 7024) pulverlakkert ekstrudert aluminium. Beslaget har forborede skruehull og en klemme for å forenkle arbeidet ved montering av REDAir MULTI TP. REDAir MULTI FB overfører kun vindlasten til den bakenforliggende konstruksjonen. De forborede «langhullene» tillater termiske utvidelser samtidig som beslaget holder fast REDAir MULTI TP.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)